فهرست

هر خانه یک پایگاه سلامت

معاون کل وزارت بهداشت: اجرای «هر خانه، یک پایگاه سلامت» منجر به مدیریت منابع سلامت می‌شود

هر خانه یک پایگاه بهداشتی، هر شهروند پیامرسان سلامت

کتاب مقدماتی راهنمای فعالیت رابطان سلامت

ایده هرخانه یک پایگاه سلامت ، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین ، حفظ و ارتقای سلامت درتمامی خانه های کشور است. دراین برنامه ، در هرخانواده یک نفر به عنوان "سفیر سلامت خانواده " آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود ، خانواده وجامعه توانمند می شود.
آموزش وتوانمند سازی سفیران سلامت خانواده ، توسط تیم سلامت در واحدهای ارایه خدمات سلامت صورت می گیرد.
آموزش ها بصورت مجازی و حضوری درسه حیطه : الف) پیشگیری  و ارتقای سلامت    ب)  درمان های اولیه     ج ) توانبخشی  براساس 22بسته آموزشی تدوین شده (مشمل بر: فعالیت بدنی ، سالمندی سالم ، سقوط سالمندان ، دوری از سیگارو قلیان ، سلامت دهان ودندان ، روش صحیح نشستن ، آمادگی خانوار در برابر بلایا ،خود مراقبتی در افسردگی و....... ) به سفیر سلامت ارایه می گردد.
سفیر سلامت خانواده فرد با هوشی ازخانواده است (ترجیحا خانم) که  متاهل  یا دارای سن بیشتر از18 سال و با سواد خواندن و نوشتن ، دارای نفوذ براعضای خانواده بوده که در دوره های آموزش حضوری و مجازی شرکت نموده و مسوولیت مشارکت در مراقبت از سلامت خود و خانواده را به عهده می گیرد. 

مجموعه بسته های آموزشی سفیران سلامت

پاورپوینت هر خانه یک پایگاه بهداشتی، هر شهروند پیامرسان سلامت

الزامات و استانداردهای ادغام برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت

 

              احیای قلب فقط با دست                                     آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی نخاعی  

   

دوری_از_سیگار_و_قلیان_                                             راهنمای_زندگی_با_کووید_19

 

               مسمومیت با مونواکسید کربن(co)                                      فعالیت بدنی

 

                      درد قفسه سینه                                                 کمک خواهی از اورژانس 115

 

اسهال و استفراغ (کم آبی بدن و تنظیم آب و الکترولیت ها)         آمادگی خانوار در مقابل بلایا

 

                کنترل خونریزی خارجی                                         کاهش مصرف قند، نمک روغن و چربی

 

         پیشگیری از مشکلات اسکلتی - عضلانی                            پیشگیری از سقوط سالمندان

 

              خود مراقبتی در افسردگی                                                   سالمندی سالم

 

                     سلامت دهان و دندان                                        مراقبت از پای دیابتی

   

                                            روش نشستن صحیح                                                  تروما                                                                                                                        

 

                                            سردرد های ناگهانی                                             سوختگی