فهرست

هر خانه یک پایگاه سلامت

هر خانه یک پایگاه بهداشتی، هر شهروند پیامرسان سلامت

الزامات و استانداردهای ادغام برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت

 

              احیای قلب فقط با دست                                     آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی نخاعی  

 

               مسمومیت با مونواکسید کربن(co)                                      فعالیت بدنی

 

                      درد قفسه سینه                                                 کمک خواهی از اورژانس 115

 

اسهال و استفراغ (کم آبی بدن و تنظیم آب و الکترولیت ها)         آمادگی خانوار در مقابل بلایا

 

                کنترل خونریزی خارجی                                         کاهش مصرف قند، نمک روغن و چربی

 

         پیشگیری از مشکلات اسکلتی - عضلانی                            پیشگیری از سقوط سالمندان

 

              خود مراقبتی در افسردگی                                                   سالمندی سالم

 

                     سلامت دهان و دندان                                        مراقبت از پای دیابتی

 

   روش نشستن صحیح