فهرست

واحد سلامت روان

مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ،احساس خود توان مندی ، خودمختاری،کفایت،درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است.

 معرفی چشم انداز :

مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ،احساس خود توان مندی ، خودمختاری،کفایت،درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است.
 فعالیتها :

 • تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت روانی
 • نظارت بر بیماریابی ، پیگیری ، ارجاع و ومراقبت از بیماران روانی عصبی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی برگزاری و تشکیل جلسات آموزشی حول محور سلامت روان ،مهارتهای زندگی و حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث و بلایای طبیعی در جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مراکز و عموم جامعه ایجاد هماهنگی لازم در جهت پیشبرد برنامه های بهداشت روان با سطح تخصصی (بخش روانپزشکی) جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران روانی تحت پوشش
 •  دریافت آمار ماهانه بیماران اعصاب و روان مراکز شهری و روستایی و اصلاح و ارائه پس خوراند به آنان 
 • جمع بندی و ارسال آمار ماهانه بهداشت روان به اداره سلامت روان
 • دریافت آمار ماهانه اقدام به خودکشی از بیمارستانها و ارسال آن به اداره سلامت روان
 • تدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین اولویتهای اجرایی برنامه های بهداشت روان
 • تهیه مواد آموزشی (پمفلت،تراکت،پوستر) جهت ارتقای سطح آگاهی گروههای مختلف با مفاهیم بهداشت روان
 • هماهنگی های برون بخشی با سازمانهای ذیربط (آموزش و پرورش، بهزیستی...) جهت انتقال آموزشها به گروههای هدف 
 • راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز گذری ترک اعتیاد (DIC) و درمانگاه سلامت مرکزی و درمان اختلالات سوء مصرف مواد (MMT)

  اعضاء :· کارشناس مسئول  واحد : خانم دکتر خدیجه فلاح:

   کارشناسان واحد : نرگس آقابزرگ زاده سمت : کارشناس بهداشت روان مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی بالینی
  خانم رمضان زاده سمت : کارشناس بهداشت روان مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی بالینی
   

  آدرس الکترونیکی : N_b235@yahoo.com rzahedpasha@yahoo.com

  تماس با ما آدرس : بابل میدان باغ فردوس - معاونت بهداشتی -ساختمان شماره 5 تلفن : 9-3232876 فاکس : 3263875-3239403

  فعالیتهای مربوط به اعتیاد

  * برگزاری جلسات کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

  * برگزاری سمینارهای آموزشی مربوط به پیشگیری از اعتیاد در طول هفته مبارزه با مواد مخدر

  * تهیه تراکت ها و پرده هایی با شعارهای مربوط به اعتیاد و نصب آن در سطح میادین شهر

  * برگزاری جلسات آموزشی در مورد پیشگیری ازسوء مصرف مواد برای پرسنل مراکز بهداشتی و جمعیت عمومی

  * تهیه مواد آموزشی (کتابچه – پمفلت-تراکت و...) در خصوص پیشگیری از اعتیاد برای گروههای هدف
  * ارسال آمار ماهیانه و آمار سه ماهه مراکز DIC وMMT به دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان و اداره اعتیاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مشخصات مراکز درمان اعتیاد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل

ردیف نام واحد نوع واحد منطقه شیفت مسئول آدرس تلفن  
1 شهید ذاکریان دولتی - صبح   بابل-گله محله- 01113222610  
2 درمانگاه سلامت مرکزی دولتی - صبح   بابل-چهارراه فرهنگ-جنب دبستان بنت الهدی 01112222443  
3 مرکز ترک اعتیاد گذری DIC دولتی - صبح   " 01112222443