بارگزاری
فهرست

تقدیر و تشکر  از خدمات و تلاشهای ماندگار معاونین سابق امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که سنوات گذشته بر مسند کار بوده اند و در امر سلامت و بهداشت جامعه خدمات شایان ذکری بجا گذاشتند.


دکتر حسن اشرفیان امیری

دکتر حسن اشرفیان امیری متخصص (داخلی، لیزر تراپیست )

 دوران تصدی از سال(1384لغایت 1397)

دکتر حیدر اکبر زاده پاشاه

دکتر حیدر اکبر زاده پاشاه متخصص کودکان

دکتر اصغر اصغر زاده

دکتر اصغر اصغر زاده متخصص عفونی

دکتر شافی

دکتر شافی ارولوژیست