فهرست

معرفی واحد امور دارویی معاونت بهداشتی بابل

واحد امور دارويي يكي از واحد هاي ستادي حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد، كه اين واحد وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويي در كليه مراكز بهداشتی ودرمانی و كليه واحد هاي وابسته به حوزه معاونت بهداشتي را به عهده دارد و اين فعاليت ها از سياستگذاري در ارائه خدمات دارويي تا تهيه ،تدارك، توزيع دارو و نظارت را شامل مي شود .

با شروع برنامه پزشك خانواده حجم زيادي از  فعاليت هاي دارويي در مراكز بهداشتی ودرمانی  در قالب اين برنامه شكل گرفته است . تامين داروهاي پزشك خانواده و كليه مسائل مربوط به دارو در اين برنامه توسط اين واحد مديريت مي گردد.
هدف كلي : ارتقاء سطح سلامت و كارايي شبكه هاي بهداشتي درماني از طريق تأمين و توزيع داروهاي اساسي

مأموریت: ارتقاء سطح جامعه از طریق نظارت صحیح و به موقع بر تهیه و توزیع مواد دارویی ایمن و با کیفیت می‌باشد. این مأموریت از طریق ضابطه‌مند نمودن خدمات دارویی  ارائه شده در مراکز بهداشتی ودرمانی  و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ جامعه در امر دارو و اطمینان از دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز انجام می‌پذیرد.

چشم انداز:واحد داروی قصد دارد با تکیه بر نیروهای خلاق و متعهد و بهره‌گیری از آخرین پیشرفتهای فن‌آوری روز در نظارت به هنگام بر داروی مورد نیاز در ردیف اول قرار گیرد و در آینده شرایطی فراهم نماید که آرامش خاطر مصرف کنندگان شهرستان  برآورد و تأمین شود.

شرح وظایف کارشناسان امور داروی

1- برآورد ميزان نياز دارويي با هماهنگي درون بخشي در قالب اعتبارات برنامه مربوطه
2- هماهنگي با معاونت دارو و غذا به منظور بهينه سازي امر تدارك و توزيع داروهاي مورد نياز
3- برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي
4- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات دارويي به دست آمده از مراكز بهداشتي درماني
5- انجام روشهاي كاريردي اصلاح نظام دارويي و مصرف بهينه دارو
6- مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تأمين به موقع داروهاي مورد نياز
7- مشاركت و همكاري در تدوين متون آموزشي براي سطوح مختلف در زمينه مسايل دارويي
8- شركت در كميته هاي تشكيل شده در معاونت بهداشتی  كه به نحوي به دارو مربوط مي شود
9- نظارت بر امور فني انبار دارويي و تجهيزات پزشكي معاونت بهداشتی
10- نظارت بر داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در خصوص مسايل دارويي

11- بازرسی روتین از داروخانه‌های خصوصی طرف قراداد

12- بررسی شکایات رسیده از بیماران  در خصوص دارو

13- شرکت در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، سمینارها و ... مرتبط جهت بالا بردن سطح علمی کاربردی کارشناسان فنی و نظارت

14- همکاری در آموزش با کارکنان و همچنین همکاری در آموزش به اقشار مختلف جامعه

15- شرکت در جلسات درون سازمان و برون سازمانی

16- بررسی و رسیدگی به شکایات واصله تا حصول نتیجه

17- تهیه گزارش و تسلیم به مقام مافوق در کلیه امور مربوطه

18- پیگیری کمبودهای داروئی

19- پاسخگوئی به تماسهای تلفنی و مراجعات حضوری بیماران در خصوص کمبودهای داروئی

20- جمع آوری و وارد نمودن اطلاعات، تجزیه و تحلیل

21- شاخص‌سازی جهت واحدهای مختلف

22- همکاری در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت

23- ارائه آمارهای درخواستی از سوی واحدهای تابعه مراجع بالاتر و وزارتخانه نیز انجام می‌پذیرد.

ارزشها:

1. ارائه خدمات بر مبنای عدالت اسلامی با تکیه بر باورهای دینی

2. احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع

3. وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی

4. شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص

5. مشارکت کارکنان در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری‌ها.   

 

شرح وظایف پرسنلی امور دارویی

نام و نام خانوادگی: دكتر محمود رمضانی فوکلایی     

 

مدرک تحصیلی:   دکترا داروسازي

سمت : کارشناس مسئول امور داروی

سابقه خدمتی :28  سال

مسئولیت های فعلی: نظارت بر عملکرد واحد امور دارویی شهر و روستا و پایش و ارزیابی عملکرد امور دارویی مرکز بهداشتی در مانی  مطالعه و بررسی نیاز های دارویی،جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی وارایه گزارش وتهیه برنامه عملیاتی واحد.بررسی و تایید نهایی تلفن تماس : 01132360094پست الکترونیکیbaboldaro@yahoo.com    :  

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی ایمنی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

سمت کارشناس داروئی و متصدی انبار دارویی

مسئولیت های فعلی: مشارکت و همکاری در خصوص بررسی نسخ ،تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتینظارت بر عملکرد داروخانه های خصوصی همکار در بیمه روستایی و امور دارویی شبکه هامشارکت و همکاری در امر تهیه و توزیع دارو و همکاری در سهمیه بندی اقلام داروییبررسی اقلام داروی خریداری شده توسط شبکه ها وانجام ماموریت های هفتگی و ارائه گزارش مربوطه

تلفن تماس-32333288     011

نام و نام خانوادگی: فاطمه  قربانزاده آهنگر

مدرک تحصیلی:لیسانس الهیات

 سمت :متصدی امور رایانه

 مسئولیت های فعلی:بایگانی اوراق واحدتحویل نسخ دارویی داروخانه های طرف قرار داد،بررسی و وارد نمودن اطلاعات نسخوارد کردن اطلاعات آماری وثبت فاکتورهای خرید داروی شبکه هاانجام اموردفتری مربوط به واحدتلفن تماس:01132332786

نام و نام خانوادگی: مهناز بازگیر ی

مدرک : فوق دیپلم

مسئولیت های فعلی:بایگانی اوراق واحدتحویل نسخ دارویی داروخانه های طرف قرار داد،بررسی و وارد نمودن اطلاعات نسخوارد کردن اطلاعات آماری وثبت فاکتورهای خرید داروی شبکه هاانجام اموردفتری مربوط به واحدتلفن تماس:01132332876

نام و نام خانوادگی:  سید حمیدرضا  طاهری

مدرک تحصیلی : سیکل

سمت : کمک انباردار

مسئولیت های فعلی:بایگانی اوراق واحد تحویل نسخ دارویی داروخانه های طرف قرار داد،بررسی و وارد نمودن اطلاعات نسخوارد کردن اطلاعات آماری وثبت فاکتورهای خرید داروی شبکه هاانجام اموردفتری مربوط به واحد  تلفن تماس:01132333288