فهرست

معرفی واحد سلامت خانواده

واحد سلامت خانواده یکی از واحد های ستادی معاونت بهداشتی می باشد که با یک پزشک (به عنوان مسئول واحد ) و 4 کارشناس به گروههای هدف خود یعنی زنان باردار / کودکان / زنان 49-10 ساله / سالمندان در راستای دستیابی به تندرستی ، سلامتی کامل ( هدف غایی ) از طریق برنامه های ذیل ارائه خدمت می نمایند.


1-برنامه های تنظیم خانواده :

این برنامه بدنبال آن است که مردم قابلیت تولید مثل با آزادی در تصمیم گیری بابت چگونگی ، وقت ، تناوب بارداری را داشته باشند. این بدین معنا است که امکان آگاهی و دسترسی به بهترین روش های مطمئن ، موثر ، کم هزینه و قابل قبول پیشگیری از بارداری در چارچوب قانون مهیا گردد.
 

برنامه تنظیم خانواده شامل ارائه همگانی خدمات با کیفیت ، کم هزینه و قابل قبول به متقاضیان خدمت است تا گیرندگان خدمت بتوانند به هدف های تولید مثل خود و پیشگیری از وقوع حاملگی نا خواسته و پرخطر ، سقط های غیر ایمن ، وقوع بیماری ، معلولیت و مرگ دستیابی داشته باشند.بدین لحاظ معاونت بهداشتی هرساله اعتباری معادل 600 تا 700 میلیون ریال بابت ارائه خدمات رایگان تنظیم خانواده ( قرص ها ، آمپول ها ، کاندوم ، IUD، بستن لوله رحمی ، وازکتومی ) تخصیص می دهد.

فعالیت های برنامه تنظیم خانواده از دیدگاه گیرنده خدمت بر دو محور استوار است :


1-آموزش : شامل آموزش های قبل از ازدواج /حین ازدواج /بعد از ازدواج


2-ارائه خدمات شامل مشاوره تنظیم خانواده / ارائه روش های مدرن پیشگیری از بارداری


2-برنامه کودکان:

این برنامه در 3 محور خدمات مراقبتی خود ارائه می نماید:

الف ) مراقبت از کودک سالم (WBC) کمتر از 8 سال که به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است.

ب ) مراقبت از کودک بیمار (IMCI) که بدنبال پیشگیری از مورتالیتی در کودکان کمتر از 6 سال است.

ج) مراقبت از تغذیه با شیر مادر در کودکان کمتر از 2 سال و شروع این مراقبت ها از بیمارستان های دوستدار کودک می باشد و در ادامه تا 2 سالگی در قالب برنامه ی کودک سالم انجام می شود.
 

3- برنامه ی سالمندان :


این برنامه بدنبال در" سالمندی با کیفیت " می باشد.در این راستا محورهای کلان وزارت بهداشت در ابعاد

سلامت سالمندان شامل موارد زیر می باشد:

-بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

-مراقبت های ادغام یافته سالمندان

-تعمیم پوشش بیمه

-مدیریت آموزش و پژوهش

-حساس سازی جامعه

-هماهنگی های بین بخشی

اسامی کارشناسان واحد سلامت خانواده


1-مریم رضایی مسئول واحد

2-پروین حسنجان زاده کارشناس برنامه مادران

3-محبوبه خاوری کارشناس برنامه کودکان

4-آمنه صادقی کارشناس سالمندان

5- خانم پور اصغر

6-خانم طاهری کارشناس برنامه سلامت بانوان

شماره تلفن مستقیم تماس :۳۲۳۶۳۸۷۹-011