فهرست

معرفی واحد امور دارویی

واحد امور دارویی يكی از واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی می باشد، كه اين واحد وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويی در كليه مراكز بهداشتی ودرمانی  و كليه واحد های وابسته به حوزه معاونت بهداشتی را به عهده دارد و اين فعاليت ها از سياستگذاری در ارائه خدمات دارويی تا تهيه ،تدارك، توزيع دارو و نظارت را شامل می شود.با شروع برنامه پزشك خانواده حجم زيادی از  فعاليت های دارويی در مراكز بهداشتی ودرمانی در قالب اين برنامه شكل گرفته است. تامين داروهای پزشك خانواده و كليه مسائل مربوط به دارو در اين برنامه توسط اين واحد مديريت می گردد


هدف كلی واحد امور دارویی ارتقاء سطح سلامت و كارايی شبكه های بهداشتی درمانی از طريق تأمين و توزيع داروهای اساسی بوده و  ارتقاء سطح جامعه از طریق نظارت صحیح و به موقع بر تهیه و توزیع مواد دارویی ایمن و با کیفیت می‌باشد. این مأموریت از طریق ضابطه‌مند نمودن خدمات دارویی  ارائه شده در مراکز بهداشتی ودرمانی  و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ جامعه در امر دارو و اطمینان از دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز انجام می‌پذیرد.این واحد داروی با تکیه بر نیروهای خلاق و متعهد و بهره‌گیری از آخرین پیشرفتهای فن‌آوری روز در نظارت به هنگام بر داروی مورد نیاز در ردیف اول قرار گیرد و در آینده شرایطی فراهم نماید که آرامش خاطر مصرف کنندگان شهرستان  برآورد و تأمین شود.

شرح وظایف کارشناسان امور داروی

شرکت در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، سمینارها و ... مرتبط جهت بالا بردن سطح علمی کاربردی کارشناسان فنی و نظارت

 نظارت بر داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در خصوص مسايل دارويی

 ارائه آمارهای درخواستی از سوی واحدهای تابعه مراجع بالاتر و وزارتخانه نیز انجام می‌پذیرد

 شركت در كميته هاي تشكيل شده در معاونت بهداشتی  كه به نحوي به دارو مربوط مي شود

 مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تأمين به موقع داروهاي مورد نياز

 هماهنگي با معاونت دارو و غذا به منظور بهينه سازي امر تدارك و توزيع داروهاي مورد نياز

پاسخگوئی به تماسهای تلفنی و مراجعات حضوری بیماران در خصوص کمبودهای داروئی

مشاركت و همكاري در تدوين متون آموزشي براي سطوح مختلف در زمينه مسايل دارويي

جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات دارويي به دست آمده از مراكز بهداشتي درماني

همکاری در آموزش با کارکنان و همچنین همکاری در آموزش به اقشار مختلف جامعه

 برآورد ميزان نياز دارويي با هماهنگي درون بخشي در قالب اعتبارات برنامه مربوطه

 نظارت بر امور فني انبار دارويي و تجهيزات پزشكي معاونت بهداشتی

 انجام روشهاي كاريردي اصلاح نظام دارويي و مصرف بهينه دارو

برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي

تهیه گزارش و تسلیم به مقام مافوق در کلیه امور مربوطه

بازرسی روتین از داروخانه‌های خصوصی طرف قراداد

بررسی و رسیدگی به شکایات واصله تا حصول نتیجه

بررسی شکایات رسیده از بیماران  در خصوص دارو

 جمع آوری و وارد نمودن اطلاعات، تجزیه و تحلیل

شرکت در جلسات درون سازمان و برون سازمانی

همکاری در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت

شاخص‌سازی جهت واحدهای مختلف

پیگیری کمبودهای داروئی

ارزشها

 احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع

 شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص

 ارائه خدمات بر مبنای عدالت اسلامی با تکیه بر باورهای دینی

 مشارکت کارکنان در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری‌ها.  

وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی 

معرفی همکاران واحد دارویی

 دكتر محمود رمضانی فوکلایی دکترا داروسازی  

 کارشناس مسئول امور داروی (مسئول و ناظر بر عملکرد داروخانه ­های طرف قرارداد و توزیع دارو و لوازم پزشکی مطابق با برنامه )

تلفن تماس : 01132360094پست الکترونیکیbaboldaro@yahoo.com   
 

 سید محمد حسینی ایمنی ( فوق لیسانس مدیریت ،کارشناس داروئی و متصدی انبار دارویی)

مسئول تهیه و تدارک وتوزیع دارو و لوازم پزشکی و بررسی نسخ سطح یک جهت واحدهای تحت پوشش
تلفن تماس-32333288  


 فاطمه  قربانزاده آهنگر دارای مدرک تحصیلی لیسانس(متصدی امور رایانه)

مسئول صدور حواله جهت واحدهای تحت پوشش و  بررسی نسخ سطح و رسید انبار کالاهای اولی

واحدتلفن تماس:32332786


مهناز بازگیر ی فوق دیپلم مدیریت مسئول صدور حواله جهت واحدهای تحت پوشش و بررسی نسخ دارویی سط


 سید حمیدرضا  طاهری مدرک تحصیلی سیکل (کمک انباردار ) مسئول توزیع دارو وتجهیزات پزشکی و دریافت کالاهای اولیه و چیدمان آن در انبار

تلفن تماس:32333288