فهرست

واحد تغذیه

این واحد با حضور 2 کارشناس در جهت دستیابی به هدف کلی " بهبود و ارتقا فرهنگ و رفتار تغذیه ای جامعه" از طریق مدیریت برنامه های ذیل اقدام می نماید:


1) آموزش

الف)تغذیه مناسب در گروههای هدف :

دانش آموزان -ماردان باردار شیرده -مادران دارای فرزند شیر خوار 12-6 ماهه (تغذیه تکمیلی )-سالمندان

ب) باز آموزی و نو آموزی :

اصناف -کارکنان ادارات مرتبط-پرسنل بهداشتی درمانی
2) تهیه و توزیع و نظارت برمصرف ریز مغذیها (آهن – ویتامین DوA) در گروههای هدف :

کودکان کمتر از 2 سال دانش آموزان- دخترانه دبیرستانی و راهنمایی

3) پایش و نظارت جهت ارزیابی وضعیت شاخص های تغذیه ای

پایش رشد کودکان کمتر از 6 سال- پایش روند وزن گیری مادران باردار- پایش و نظارت بر غنی سازی آرد با آهن

4) مشاوره تغذیه در بیماریها ( دیابت / فشارخون / چاقی / سوء تغذیه .......)

واحد بهبود تغذیه جامعه ازطریق ارتقاء سطح سواد و فرهنگ تغذیه اي جامعه از قبیل اطلاع رسانی و آموزش، مشارکت درتحقیق و پایش، طراحی مداخلات تغذیه اي به منظور پیشگیری و درمان و بهبود کیفیت زندگی و امنیت غذایی مردم شهرستان در جهت رفع مشکلات تغذیه اي اعم از کم خوري و پرخوري و کمبود ریزمغذيها در آنها برنامه ریزی می کند .
اهداف این واحد عبارتند از:

1- ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه اي جامعه براي اصلاح الگوي مصرف غذایی وبهبود شیوه زندگی

2- بهبود تغذیه جامعه (کودکان، مادران، نوجوانان و جوانان ومدارس، میانسالان وسالمندان )

3- بهبود تغذیه در مراکز واماکن عمومی

4- مدیریت تغذیه در بحران

5- بهبود تغذیه بالینی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

6- پیشگیري و کنترل کمبود ریزمغذي ها

7- بهبود سیاستهاي تغذیه اي در صنعت غذا شهرستان

8- کاهش مصرف نمک ، روغن ، قند و شکر

9- مدیریت دراجرای سند ملی تغذیه و امنیت غذایی شهرستان


اسامی کارشناسان این واحد عبارتند از :


1-عسگری فغانپور (مسئول واحد تغذیه )

2-مریم بیگم هژبری (کارشناس بهداشت عمومی )

شماره تلفن مستقیم تماس :32362206-011