فهرست

لیست تلفن های مستقیم و داخلی واحد های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

لیست تلفن های مستقیم و داخلی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

  شماره تلفن مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

ردیف

نام مرکز

شماره مستقیم

1

امیرکلا 1

32340760

2

امیرکلا 2

32340044

3

سرپل محمد حسن خان

32202470

4

رضیاکلا

32331070

5

بهمن 22

32291111

6

چهارشنبه پیش

32332089

7

شهید رستمی

32271400

8

سیدجلال

32222202

9

زینبیه

32374646

10

شهید ذاکریان

32331097

11

ترک اعتیاد

32322610-32325580

12

شهید بزار

32254019

13

سیاهکلا محله

32231351

14

علی ابن موسی الرضا (ع)

32223098

15باد

شهدای گمنام

32233080

16

شهید مدرس

32333288-32365403

17

دهک

32274665

18

گرجی آباد

32256557

19

انبارکلا - سیدجلال

32286456

20

صلحدارکلا

32523001

21

امیرکلا ازدواجی

32349855

22

امیرکلا ژنتیک

32345874

23

گرجی اباد جدید

32260798

24

گتاب

34352208

25

خشرود پی

32522266

26

گلوگاه

32722205

27

دیوا

32542221

28

عالی زمین

36352330

29

درویش خاک

32124434

30

نوشیروان کلا

36352670

31

ناریوران

32752775

32

آهنگرکلا

36322525

33

امین آباد

32382288

34

احمد چاله پی

36362100

35

بیشه سر بالا

31332714

36

درونکلای شرقی

33372392

37

پیچاکلا

31382428

38

گنج افروز

32153307

39

درازکلا

36332204

40

سیدکلا

33322280

41

کلاگرمحله

36382744

42

دونه سر

34362750

43

سلطان محمد طاهر

31372211-31372023

44

فیروزجاه

32802060

45

آموزشگاه بهورزی

32255709

46

وازکتومی کلا

32350666

47

دیابت شهید رستمی

32042570

48

تالاسمی

32340144

49

درزی کلای بزرگ

36342972

50

درزی کلا آخوندی

32143207

 

 

شماره تلفن مسئولین واحدها

ردیف

واحد

مسئول

شماره تماس مستقیم

1

معاون بهداشتی

دکتر جوانیان

32332971

2

معاون مالی و اجرایی

خانم آقاتبار

32333088

3

معاون فنی

دکتر نصراله پور

32332971

4

اداری و حسابداری

نوروزی

32332870

5

گسترش شبکه

دکتر بیانی

32365734

6

بهداشت محیط و حرفه ای

مهندس میرزایی

32323298

7

کارپردازی و فنی ساختمانی

ذبیح اللهی و چناری

32363878

8

بهداشت مدارس

دکتر محسنیان

32323285-32364616

9

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 آقای قنبری و حیدری

32368443

10

امور دارویی

دکتر رمضانی

32360094

11

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

دکتر ازوجی

32361045

12

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

-

32331133

13

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

-

32325625

14

بسیج

نوروزی

32363877

15

شرکت تعاونی

حمزه

32361077-32324494

16

حراست و فاکس

روشن

32339403

17

رئیس دفتر و فاکس

امین زاده

32363875

18

بهداشت خانواده

دکتر محسنیان

32363879

19

آزمایشگاه

علی گل تبار

32312861

20

نگهبانی واطلاعات

-

32314038

21

نقلیه

جانبابازاده

32364637

22

تلفنی مرکزی

-

9-32332876

23

تلفنی مرکزی

-

32333875

24

تلفنی مرکزی

-

32363876

25

دهان و دندان

-

32364713

26

خدمات

-

32323285

27

شیردهی

-

32368443

28

کارپردازی

-

32312362

 

شماره تلفن داخلی معاونت بهداشتی

ردیف

نام واحد و مسئول

شماره داخلی

1

معاون بهداشتی- دکتر جوانیان

184

2

معاون فنی- دکتر نصراله پور

185

3

معاون اجرایی- خانم آقاتبار

187

4

رییس دفتر- اقای امین زاده

186

5

منشی

189

6

رئیس امور اداری-اقای نوروزی

124

7

کارگزینی- فقان پور

129

8

کارگزینی- خانم ها اکبرزاده وذکریایی و صادقیان

128

9

ماشین نویسی

125

10

دبیرخانه- آقایان قلی تبار و گرجی

126

11

بایگانی- آقایان رضاپور و جانعلی پور 

127

12

پیشگیری- آقای دکتر حبیب زاده

162

13

پیشگیری- خانم دکتر واثقی

160

14

پیشگیری-

152

15

پیشگیری- آقای طالشی

168

16

پیشگیری-

158

17

پیشگیری-

159

18

پیشگیری- ملک زاده

161

19

پیشگیری-

118

20

پیشگیری-

170

21

پیشگیری-

139

22

پیشگیری- زنجیره سرما

130

23

پیشگیری- واکسیناسیون

157

24

بهداشت محیط- میرزایی

119

25

بهداشت محیط-

169

26

بهداشت محیط- خانم روشن و قاسمیان

192

27

بهداشت محیط- خانم کجوری و بهزادی و عبدالله تبار

114

28

بهداشت محیط- آقای حسینی و مجتبوی

193

29

بهداشت محیط- و خدادادی و عباس زاده

117

30

بهداشت محیط-

123

31

بهداشت محیط- آقای فلاح و رحیمی

115

32

ازمایشگاه اب رضایی

170

33

بهبود تغذیه

121-141

34

امور دارویی-  آقای دکتر رمضانی

166

35

امور دارویی- خانم قربان زاده

142

36

بهداشت خانواده- خانم دکتر محسنیان

183

37

بهداشت خانواده-

140

38

بهداشت خانواده خانم صادقی و رضایی

196

39

حسابداری-

146

40

حسابداری- خانم غافری و درزی و جغفرتبار

151

41

حسابداری-

147

42

حسابداری- آقای نعمت پور

150

43

حسابداری-

149

44

حسابداری- آقای غلام نیا 

148

45

مسئول کارپردازی- آقای ذبیح اللهی

155

46

کارپردازی- آقای افشون و نیک بین وصالحی

180

47

حراست

154

48

فنی ساختمان

194

49

تاسیسات- آقایان ابراهیمی و حیدری و منصف

153

50

آموزش بهداشت- آقای حیدری- خانم میرزانسب- ریحانیان

167

51

پوروطن

171

52

آزمایشگاه-  آقای ابراهیم فرج زاده

136

53

آزمایشگاه- خانم شیخ نیا و باقری

131

54

آزمایشگاه- خانم شاکرزاده

113

55

مسئول آزمایشگاه-آقای گل تبار

135

56

آزمایشگاه- خانم ابراهیمی و جعفری و نیک خصال

132

57

مدیر فنی آزمایشگاه دکتر صادق

134

58

آزمایشگاه- خانم محسن زاده

133

59

مسئول گسترش شبکه- دکتر بیانی

144

60

گسترش شبکه- خانم موسوی و کریم پور

145

61

گسترش شبکه- آقای رمضانی

164

62

گسترش شبکه-

112

63

گسترش شبکه-

178

64

دهان و دندان- آقای دکتر حسن پور

190

65

بهداشت روان- مسئول واحد

137

66

بهداشت مدارس خانم رجبعلیان و رمضانی

138

67

بهداشت روان- آقابزرگ زاده

174

68

خدمات- آقای محمدنژاد

116

69

معاون نقلیه- آقای ابراهیمی

143

70

مسئول نقلیه- آقای جان بابازاده

173

71

فتوکپی 

191

72

شرکت تعاونی

163

73

اطلاعات و نگهبانی- آقایان حیدری و نائیجی و مهدی جانزاده

120

74

تلفنخانه

197-198