فهرست

برگزاری کارگاه دو روزه منطقه ای مهارت آموزی برنامه سلامت میانسالان دربابل

کارگاه منطقه ای مهارت آموزی کارشناسان ستادی برنامه سلامت میانسالان که در روز اول برگزاری درمجتمع فرهنگی آموزشی پردیس بانک مسکن دریاکنار بابلسر، و روز دوم در سالن همایش امام علی (ع) معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

 

برگزاری کارگاه منطقه ای مهارت آموزی برنامه سلامت میانسالان دربابل

     

     

    

اهميت برنامه سلامت ميانسالان 

   جمعيت گروه سني ميانسالان در كشور بالا بوده و اين جمعیت بطور روز افزونی در حال افزایش است؛ بطوريكه قاعده پهن هرم سنی جمعیت در کشورهای جوان از جمله كشورما درسالهای آینده به گروههای سنی بالاتر تعلق خواهدگرفت.

    بیماری در اين گروه بیشـترین فشار اجتماعي و اقتصادی را به جامــعه وارد می کند و به علت حضور ميانسالان در محيط هاي كاري بیشترین روزهای از دسـت رفته را ایجاد مي كند. بیماریها در این گروه سنی هم بر میزان در آمد زایی موثراند، هم مي تواند در خصوص مسائل اجتماعي مشكلاتي ايجاد نمايد.

   ميانسالان يا به عبارت ديگر والدين محور سلامت خانواده هستند و مرگ و مير  و ناتواني ايشان همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد.خطرات تهدید کننده سلامتی اين گروه بر سلامت سایر گروههاي سنی در خانواده نیز موثر است. علاوه بر تاثير ناشي از سير طبيعي بيماريها در مجموعه خانواده به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي، آثار اين رفتارها بر جنبه هاي مختلف سلامت و بيماري وتاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده كاملا مشخص است.               

    رسالت برنامه سلامت ميانسالان ارتقاء‌ و حفظ سلامت كليه زنان ميانسال صرف نظر از مليت، مذهب، قوميت، محل سكونت و ...مي باشد.

  بخشي از مشكلات سلامت ميانسالان به علت ناكافي بودن آگاهي زنان از اهميت توجه به روش‌هاي پيشگيري از ابتلا به اين معضلات ايجاد شده لذا در همه برنامه هاي ميانسالان آموزش گروه هدف از اصلي ترين فعاليت ها در نظر گرفته شده است. در عين حال اميد به زندگي در كشور در حال افزايش است بايد با اهميت دادن به سلامت ميانسالان از افزايش طول عمر همراه با سلامت کامل جسمی، اجتماعی و روانی حمایت كنيم .

برنامه هاي در حال اجرا جهت رسيدن به سلامت ميانسالان :

برنامه کشوری سلامت بانوان ایرانی(سبا)  به دو بخش سبای 1 (44- 25سالگی) و سبای 2(59- 45 سالگی) تقسیم شده است و برنامه سبای 2 از سال 91 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا است.

برنامه سرطانهای شایع زنان شامل پاپ اسمیر و سرطان پستان با گروه هدف 65-20 سال که از دیر باز در نظام بهداشتی کشور انجام می شده است نیز کماکان ادامه دارد.  

   هدف كلي و  دراز مدت برنامه، كاهش موربيديتي و مورتاليتي و بهبود كيفيت زندگي هر يك از افراد گروه هدف و اهداف كوتاه مدت آن شامل ارتقاي شيوه زندگي، پيشگيري و تشخيص زود هنگام عوامل خطر و بيماريهاي مهم و اولي در هر يك از افراد گروه هدف مي باشد كه دستيابي به آن از طريق استراتژي هاي زير طراحي شده است.

    آموزش به كاركنان در خصوص نحوه اجراي برنامه سبا

    اطلاع رساني به جامعه در خصوص اجراي برنامه سبا2 براي زنان ميانسال 59- 45 ساله

    تشكيل پرونده براي مراجعين

    افزايش آگاهي مراجعين در خصوص مشكلات سلامتي ايشان

     ارجاع و پيگيري در صورت لزوم طبق دستورالعمل

   پيشگيري و تشخيص زودرس سرطان پستان.

   بروز سرطان پستان در حال افزايش است.با توجه به اينكه در صورت تشخيص و درمان صحيح و به موقع، اين بيماري قابلكنترلاست. لذا مهمترين اقدام برنامه آموزش به جامعه هدف و تلاش جهت تشخيص زودرس مي باشد.

     مهمترين اقدامات در جهت پيشبرد اهداف برنامه.

        آموزش تئوري و عملي ماماها جهت معاينه پستان

  آموزش نحوه انجام خود آزمائي پستان به مراجعين

  انجام معاينه كلينيكي پستان   (CBE)توسط ماماي دوره ديده

    ارجاع به متخصصين مربوطه و بيمارستان

   پيگيري جهت ماموگرافي و سونوگرافي در صورت نياز

      پيشگيري و تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم

                

    

   

در خصوص برگزاری کارگاه منطقه ای مهارت آموزی برنامه سلامت میانسالان دربابل:

 کارگاه منطقه ای مهارت آموزی کارشناسان ستادی برنامه سلامت میانسالان در روز اول برگزاری درمجتمع فرهنگی آموزشی پردیس بانک مسکن دریاکنار بابلسرو روز دوم در سالن همایش امام علی (ع) معاونت بهداشتی بابل برگزارگردید. اینکارگاه آموزشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل ومعاونت بهداشتی این دانشگاه ترتیب یافت.

سرکار خانم دکترمطهره علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، دکترعالیه فراهانی ودکترمینا طباطبائی کارشناسان اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ومدیران گروه سلامت 9 دانشگاه علوم پزشکی شهرهای تهران، شهید بهشتی، ایران، گیلان، مازندران، شاهرود، گلستان، سمنان وبابل، همچنین دکترمهدی شهبازی وسید حسن موسوی بترتیب مسئولان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ومعاونت بهداشتی ازحاضران در این کارگاه مهارت آموزی حضور داشتند.

در این کارگاه آموزشی ابتدا دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل،ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به مهمانان حاضر در جلسه مقدمتا سخنانی در باب میانسالان و اهمیت آن ایراد فرمودنند.

 دکتر مطهره علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت وهدا محسنیان مسئول گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی بابل سخنان مبسوطی درحوزه های گوناگون سلامت میانسالان، بطور تخصصی اهداف کارگاه منطقه ای مهارت آموزی، اصلاح شیوه زندگی سالم، ارزیابی سلامت کارکنان، برگزاری پویش های سلامت مردان وزنان، مسائل ومشکلات حوزه سلامت میانسال، تقویت نیروهای ماهر وکارآمد، فراخوان آموزش های مجازی برای پزشکان عمومی وپزشک خانواده و آموزش های ضمن خدمت وغیره مطالبی بیان کرد. همزمان با برپایی این کارگاه خبرنگاران روزنامه اطلاعات با سه تن از سخنرانان این کارگاه تخصصی گفتگویی انجام دادند که در ذیل از نظرخوانندگان گرامی می گذرد:

دکترجوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل به خبرنگارروزنامه اطلاعات گفت: میانسالان، جمعیت عمده وهرم سنی بیشترین جمعیت کشوررا تشکیل می دهند. از سویی باراصلی اقتصاد جامعه وهمچنین فعالیت هایی که در سطح کشورانجام می شود برعهده این گروه سنی می باشد. ولی متأسفانه این گروه سنی ازمراقبت های بهداشتی وسلامت به اندازه کافی برخوردار نیستند. اما در سالهای اخیروزارت براین شد تا با آموزش های مناسب، دستگاه های خدمتی را برای این قشرجامعه تعریف نماید. براین اساس، کارگاههای منطقه ای برگزارمی شود ودر این راستا دانشگاه علوم پزشکی بابل بمدت 2 روز میزبان کارشناسان و مدیران برنامه سلامت میانسال در کلان منطقه (10 و1) بوده است.و با برپایی این کارگاه انتظارداریم کارشناسان ما بتوانند با نحوه اجرای برنامه ها وبسته های خدمتی میانسال بهتروبیشترآشنا بشوندو ارائه خدمت دهند.

دکترمطهره علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت با اشاره به هدف برگزاری کارگاه آموزش مهارتی اظهارداشت: هدفی که ما دنبال می کنیم در واقع مهارت آموزی کارشناسان ستادی برای انجام برنامه های آموزشی مرتبط با میانسالان در دانشگاه خودشان می باشد. ما در این کارگاه دو روزه از روش تدریس وتکنیک آموزش کارشناسان ستادی گرفته تا تکنیک های مرتبط با ارائه خدمت مثل روش مشاوره صحیح مطالبی بیان کردند. این مسئول اداره سلامت میانسال کشوردرباره  ره آورد وخروجی این کارگاه نیز چنین فرمودند این کارگاه دومین کارگاه منطقه ای است. اولین کارگاه در استان کردستان برگزار شد. انتظار داریم که استانداردهای ارائه خدمت و روش تدریس توسط ارائه دهندگان خدمت دردانشگاه های مرتبط ارائه گردد.

همچنین خانم دکترهدا محسنیان مسئول گروه سلامت خانواده معاونت بهداشت بابل به خبرنگارما گفت: این برنامه در واقع یک کارگاه مهارت آموزی برای کارشناسان ستادی است. هدف اینست تا جمعیت های کوچکتری از کارشناسان ستادی آموزشهای انتقال مهارت ها را ببینند وبرای همین این کارگاه جنبه آموزشی دارد. و انتظارات دستاوردهایکارگاهاینست تا در پایان این کارگاه مشکلاتی که در طول ایندوره  تبیین وتشریح شده مشخص شود که کدام بخش آموزش ارائه شده دارای مشکل است ومدل آموزش براساس نیاز تغییر پیدا کند ومدل های آموزشی به  شیوه های گوناگون از جمله سخنرانی، فیلم ونمایش ویا مدل های دیگر ارائه گردد. گفتنی است، مسئولیت برگزاری این کارگاه آموزشی دو روزه را دکتر مصطفی جوانیان وخانم دکترمُدا محسنیان برعهده داشتند ودر امربرپایی این کارگاه مهارت آموزی خانمها مریم رضایی، صادقی، ذبیحی، طاهری وپوراصغر زحمات زیادی را متحمل شدند.  درپایان کارگاه  ازکلیه مدعوین محترم و مهمانان سنجش فشار خون انجام شد.