فهرست

برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل همزمان در ۲۰۰ شهر کشور روز آدینه ۳۰ تیرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام_پزشکی شهرستان بابل همزمان در ۲۰۰ شهر کشور روز آدینه ۳۰ تیرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل در ۶ گروه پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، متخصصین علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار به شرح زیر انتخاب شدند:

گروه پزشکی:

۱- دکتر عبدالرحیم قلی زاده ۲۲۳ رای

۲- دکتر سید عیسی جعفری پور ۱۷۲ رای

۳- دکتر احمد تمدنی ۱۶۹ رای

۴- دکتر مهرداد نیکزاد ۱۶۷ رای

۵- دکتر مهرداد کاشی فرد ۱۶۶ رای

۶- دکتر علی اصغر درزی ۱۵۹ رای

۷- دکتر ایمان جهانیان ۱۴۴ رای

۸- دکتر ابوالقاسم لعلی ۱۳۷ رای

۹- دکتر مهتاب زینال زاده ۱۳۲ رای

۱۰- دکتر پیمان بیژنی ۱۳۰ رای

گروه دندان‌پزشکی:  ۱- دکتر محمدابراهیم حاج  آقاتبار ۵۲  رای ۲- دکتر موسی حسن_پور ۵۰ رای

گروه داروسازی: ۱- دکتر سید عبدالله صالحیان ۳۴ رای      ۲- دکتر سیف الرضا شهابی ۲۷ رای

گروه متخصصین علوم آزمایشگاهی:  دکتر علیرضا فیروزجائی ۱۸ رای

گروه مامایی:  ناهید حسن نژاد ۲۵ رای

گروه لیسانسیه‌های پروانه‌دار:  عادل عبدالله زاده ۱۸ رای