فهرست

برگزاری مراسم گرامیداشت روز داوطلبین سلامت در شهرستان بابل

مراسم گرامیداشت روز داوطلب سلامت در شهرستان بابل با حضورمسئولین دانشگاهی و واحدهای ستادی معاونت بهداشتی بابل و رابطین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی  در معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس علمی بسیج همگانی پیشگیری و  کنترل التور و مراقبت سندرومیک در شهرستان بابل

کنفرانس علمی بسیج همگانی پیشگیری و کنترل التور و مراقبت سندرومیک با حضور پزشکان، کارشناسان بهداشت محیط و کارشناسان مراقب سلامت مراکزشهری و روستایی  و واحدهای ستادی معاونت بهداشتی بابل روزدو شنبه 29 آبان ۹۶ درسالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس علمی مدیریت سرپایی دیابت در شهرستان بابل

کنفرانس علمی مدیریت سرپایی دیابت در شهرستان بابل با حضور پزشکان، کارشناسان سلامت مراکزشهری و روستایی  و واحدهای ستادی معاونت بهداشتی بابل روزسه شنبه 23 آبان ۹۶ درسالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

برگزاری کلاس آموزشی مدارس مروج سلامت در شهرستان بابل

کلاس آموزشی مروج سلامت  با حضور پزشکان، ماماها، کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای ومراقبین سلامت ناظر شهری و روستایی بابل روز دوشنبه 22 آبان ۹۶ درسالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

برگزاری همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان در معاونت بهداشتی بابل

همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان با موضوع پیشگیری از استرس در محیط کار برای پزشکان و کارشناسان سلامت مراکز در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل در روز پنجشنبه ۱۳ مهر برگزار گردید.