فهرست

یرگزاری کارگاه تغذیه در کنترل اضافه وزن و چاقی در معاونت بهداشتی بابل

کارگاه یکروزه تغذیه در کنترل اضافه وزن و چاقی برای دو گروه از پرسنل بهداشتی در مورخ 24 و 28 تیر ماه 97 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی"رسانه در حوزه سلامت" در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارگاه های آموزشی با عنوان" رسانه در حوزه سلامت " در روزهای یکشنبه  مورخ 10/04/1397 و دوشنبه مورخ 11/04/1397 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

برگزاری کارگاه های آموزشی"اصول طراحی پیام در حوزه سلامت" در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارگاه های آموزشی با عنوان" اصول طراحی پیام در حوزه سلامت " در روزهای دوشنبه مورخ 28/03/1397 و سه شنبه مورخ 29/03/1397 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

برگزاری کارگاه تغذیه در مادران باردار و واجد شرایط دریافت سبد غذایی در معاونت بهداشتی بابل

کارگاه تغذیه در مادران باردار و واجد شرایط سبد غذایی در تاریخ 97/03/21 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.