فهرست

برگزاری جلسه کمیته تخصصی سلامت سالمندان شهرستان بابل

اولین کمیته تخصصی سلامت سالمندان  با حضور معاونین محترم بهداشتی  :  جناب آقای دکتر اشرفیان ،  آقای دکتر اژدری  - مدیر گروه سلامت خانواده  ؛ خانم دکتر بیانی  ،  روسای ادارات  :  بهزیستی ، تامین اجتماعی ، شورای شهر و راه و شهرسازی ، معاون   اداره ورزش و جوانان ، نماینده شهرداری و کارشناسان  اداره بهزیستی و برنامه سالمندان این معاونت در دفتر معاون محترم فنی این اداره  در روز چهارشنبه ، مورخ ۹۶/۱/۱۶ در دفتر معاون محترم فنی معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.
در این کمیته  ضمن  بیان مشکلات  کلی و چالش های زندگی سالمندان   به  اولویت آموزشی   سالمندان و خانواده های نگهدارنده آنان ، براساس اطلاعات بدست آمده از نتایج  مراقبت های دوره ای انجام شده در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل در سال های گذشته  ، که قبلا در شورای ساماندهی سالمندان شهرستان در فرمانداری شهرستان ارائه گردید ، پرداخته شد.  نتایج حاصل از این کمیته بر آن شد که ضمن  آموزش و اطلاع رسانی جامعه هدف و عموم جامعه از سوی کمیته تخصصی فرهنگی سالمندان ،  الزام به رعایت استاندارد های  ساختمانی  در خصوص نور کافی در راه پله ها ،  پله ها با ارتفاع مناسب و استاندارد  ، سرویس  بهداشتی فرنگی  و...  جهت پیشگیری از سقوط در سالمندان از طریق هماهنگی و تعامل با نظام مهندسی شهرستان و استان ، شورای شهر ، شهرداری  و بخشداری شهرستان   در تائید پروانه ساخت ساختمانها لحاظ گردد.