فهرست

نکاتی در مورد تخم مرغ

« در روز جهاني تخم مرغ ( 17 مهرماه ) در مورد اين ماده غذايي بيشتر بدانيم »
( امام صادق (ع ) فرمودند : تخم مرغ خوراکی سبک است تمايل به گوشت را فرو می نشاند ولی عارضه های گوشت را هم ندارد.( الکافی : ج 6 . ص 324
درهرم غذايی که معرف الگوی مصرف مواد غذايی در هر کشور است ، تخم مرغ درگروه گوشت ، حبوبات و مغزها
قرار دارد . تخم مرغ منبع خوبي از پروتئين، ويتامين ها و املاح ضروري است و مي تواند به عنوان يک ماده
غذايي مهم در برنامه غذايي افراد وجود داشته باشد. تازه ترين پژوهش ها نيز نشان می ده ند که خوردن تخم مرغ
ميتواند بهبود قابل توجهی در وضعيت چربی های خون (از جمله کلسترول) داشته باشد . حتی در افرادی كه كلسترول
2 عدد در هفته تخم مرغ مصرف كنند. - خونشان بالاست نبايستی مصرف تخم مرغ را قطع کنند.اين افراد می توانند 3
انجمن بين الملی تخم مرغ برای تشويق به مصرف تخم مرغ و استفاده از ارزش های تغذيه ای اين ماده غذايی کامل
روز 8 اکتبر برابر 17 مهر ماه را هر ساله با شعارذيل جشن می گيرد :
« An egg a day is ok» " هر انسان سالم ، يک تخم مرغ در روز " يا
از کجا تخم مرغ بخريم : ◄
تخم مرغ مصرفی ترجيحا از فروشگاه هايی که تخم مرغ را در يخچال نگهداری می کنند خريداری گردد.
چه تخم مرغی را بخريم : ◄
تخم مرغ های بسته بندی شده دارای مشخصات توليد کننده و تاريخ توليد که در داخل يخچال نگه داری و عرضه
ميشوند خريداری گردد.
چگونه تازگی تخم مرغ را تشخيص دهيم : ◄
-1 براى تشخيص تازگى تخم مرغ بايد به پوست آن توجه کرد. پوست تخم مرغ تازه زبر است اما پوست تخم مرغ
کهنه صاف و صيقلى است.
-2 يک راه ديگر براى تشخيص تازگى تخم مرغ انداختن آن در يک ليوان آب يا ظرفی حاوی آب است اگر تخم مرغ
در آب ته نشين شود يا در وسط ظرف شناور گردد به اندازه کافى تازه است اما اگر بر روى سطح آب بماند کهنه
وفاسد می باشد.
-3 زمانی که تخم مرغ را درظرفی می شکنيم ، زرده آن بايد گرد و برجسته و سفيده آن ژله مانند باشد.
چطور تخم مرغ را نگه داريم : ◄
١ - بلافاصله پس از خريد ؛ تخم مرغ در يخچال قرار گيرد.
٢ - تخم مرغ بسته بندی شده با بسته اصلی در يخچال قرار گيرد.
٣ - تخم مرغ ها را نبايد برای نگهداری شستشو کرد.
۴ - تخم مرغ تازه را می توان حدود چهار هفته در يخچال نگهداری کرد. بدين منظور تخم مرغ نيز بايد مانند همه
مواد غذايی تاريخ مصرف داشته باشد.
۵ - درب يخچال محل مناسبی برای نگهداری تخم مرغ نمی باشد زيرا نوسانات دمايی آن زياد است . تخم مرغ را
بايد در طبقات يخچال نگه داشت.
۶ -جهت نگهداری تخم مرغ بايد سر تيز آن به سمت پايين قرار گيرد.
چگونه تخم مرغ را مصرف کنيم : ◄
بهترين شکل مصرف تخم مرغ بصورت کاملا آب پز شده و سفت می باشد. توصيه می شود مصرف تخم مرغ به
صورت املت و نيمروبه دليل استفاده از روغن در طبخ آنها محدود گردد.همچنين از مصرف تخم مرغ بصورت نيم بند
(عسلی) پرهيز شود زيرا می تواند منجر به انتقال بيماريهايی چون حصبه و انفلو آنزای پرندگان شود.
درهفته چند تخم مرغ مصرف کنيم : ◄
- كودكان می توانند ازهشت ماهگی تا يک سالگی يك روز در ميان یک زرده كامل تخم مرغ و يا هر روز نصف زرده
6 تخم مرغ در هفته مجازبه مصرف هستند. - تخم مرغ مصرف نمايندوازيک سالگی به بعد براساس ميل كودك 7
بدون در نظر گرفتن محدوده ی سنی ) نيز مجاز به مصرف يک عدد تخم مرغ در روز هستند. ) U سالم U - افراد بالغ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
معاونت بهداشتي
گروه سلامت خانواده – پاييز 91