فهرست

26 مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز و اسوه های صبر و غیرت، به دامن پر مهر وطن را به همه این عزیزان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل