بارگزاری
فهرست

تقدیر و تشکر  از خدمات و تلاشهای ماندگار معاونین سابق امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که سنوات گذشته بر مسند کار بوده اند و در امر سلامت و بهداشت جامعه خدمات شایان ذکری بجا گذاشتند.


دکتر حسن اشرفیان امیری متخصص (داخلی، لیزر تراپیست )

دکتر حسن اشرفیان امیری متخصص (داخلی، لیزر تراپیست )

 دوران تصدی از سال(1384لغایت 1397)

دکتر مصطفی جوانیان (متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه)

دکتر مصطفی جوانیان (متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه)

   دوران تصدی (از سال 1397لغایت 1400)

دکتر حیدر اکبر زاده پاشاه (متخصص بیماریهای کودکان)

دکتر حیدر اکبر زاده پاشاه (متخصص بیماریهای کودکان)

دکتر اصغر اصغر زاده

دکتر اصغر اصغر زاده متخصص عفونی

دکتر حمید شافی (متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،اورولوژی)

دکتر حمید شافی (متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،اورولوژی)