فهرست

خانه بهداشت روستای صلح‌دارکلا از توابع بخش بندپی غربی زیر نظر مرکز خدمات جامع سلامت صلح‌دارکلا در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیربنایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان ساخته شد.