فهرست

خانه بهداشت روستایی درویش‌خیل تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهید رستمی در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیربنایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع و با هزینه بالغ‌بر ۱۴۰ میلیون تومان با حضور خیرین،رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین ساخته شد.