فهرست

در هشتمین روز از دهه مبارکه فجر پایگاه سلامت حاشیه شهری گوهردشت تحت نظر مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید کشوری با هزینه ۱۶ میلیارد ریال با حضور خیرین، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین افتتاح شد.