فهرست

خانه بهداشت روستای میدانسر از توابع بخش گتاب شهرستان بابل زیر نظر مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاگر محله با زیربنایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع و با هزینه بالغ‌بر ۳۲۰ میلیون تومان ساخته شد.از خدمات این خانه بهداشت ۱۲۳۱ نفر بهره‌مند می‌گردند که از این جمعیت ۵۷۶ نفر افراد میان‌سال و سالمند و ۴۶۴ نفر کودک، نوجوان و جوان هستند.