فهرست

 

زمین این مرکز به متراژ ۴۰۰ مترمربع توسط دهیاری روستای خلیل‌کلا اهدا شد و بنای این مرکز به مساحت ۱۲۰ مترمربع با مشارکت ۳ میلیارد ریالی نیکوکار نیک‌اندیش «دکتر محمود خسروی» عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل و ۲ میلیارد ریالی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل ساخته شد.از خدمات این خانه بهداشت ۶۴۴ نفر بهره‌مند می گردند که از این جمعیت ۳۶۶ نفر افراد میانسال و سالمند و ۲۷۸ نفر کودک، نوجوان و جوان هستند.