فهرست

این آیین در سالن همايش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ايران (98/10/7) برگزار شد.

     بسیج ملی کنترل فشار خون، از ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۱۵ تیر ماه سال جاری ادامه یافت در این طرح ، فشارخون ٣٠ میلیون و ۵۵٠ هزار نفر ایرانی  مورد سنجش قرار گرفت و ٢ میلیون و ۶٠٠ هزار بیمار جدید مبتلا به پرفشاری خون، کشف و شناسایی شدند. همچنین در این کمپین، حدود ٨ میلیون نفر بیمار در معرض ابتلا به فشار خون نیز شناسایی شد.این طرح در شهرستان بابل با ۶۰۰ نفر سنجش گر فشار خون، حدودا ۲۶۰ هزار نفر (۸۵درصد) را در این طرح غربالگری ، که از این تعداد ۳۵هزار و ۹۵۱ نفر فشار خون بالا شناسایی شدند.

    

در این طرح ملی از رئيس دانشگاه علوم پزشكی بابل هم به دلیل اجرای  موفقيت آميز اين برنامه ملی، بعنوان يكی  از دانشگاه های برتر كشور با اهدا لوح و تنديس ويژه تقدير شد.