فهرست

اين همايش  به همت واحد سلامت خانواده در سالن همایش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی بابل برگزارگردید، و در خصوص معضلات و موانع مقابل ازدواج جوانان و همچنين راهها و اصول ازدواج سالم و موفق و پایدار  و ضرورت و اهميت فرزندآوری تشريح و مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری چنین همايش هایی در جهت ترويج فرهنگ فرزند آوری در جامعه مطمئنا بسيار موثر است.همه زوج ها در ترويج و تبيين فرهنگ فرزندآوری نقش موثر و بسزایی دارند،البته بايد از همه ظرفيت های فرهنگی و اطلاع رسانی در  اين راستا استفاده كنيم.رفع موانع و مشكلات ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند آوری، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تامين هزينه های زندگی و ... از جمله مسائلی اند كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد.