فهرست

هم اندیشی و نشست خیرین حوزه سلامت معاونت بهداشتی پنج شنبه مورخ 98/8/30 با حضور خیرین حوزه سلامت در سالن معاونت بهداشتی.

نقش واهمیت مشارکتهای مردمی دراهداء زمین، ساخت وتکمیل طرح هاو پروژه های مراکز بهداشتی درمانی وسایر مشارکت های مردمی درخصوص خرید تجهیزات و لوازم پزشکی و  ارائه انواع خدمات بهداشتی و درمانی برکسی پوشیده نیست وتاکنون خیرین نیک اندیش سلامت مکانهای زیادی را جهت احداث مراکز بهداشتی و خدمات جامع سلامت در اقصی نقاط شهر و روستاههای بابل به معاونت بهداشتی اهداء نموده اند.

نقش مهم خیرین در توسعه زیر ساخت‌های حوزه سلامت، با بهره‌گیری از مشارکت آنان می‌توان به این توسعه و اهداف بهداشتی کمک نماید.دولت‌ها به تنهایی قادر به رفع مشکلات و معضلات موجود نیستند اما با فعالیت‌های خیرخواهانه و نیک اندیش افراد خیر می‌توان هم به رفع مشکلات سرعت بخشید و هم با مداخله مناسب و هدفمند، کمبودهایی که رفع آن‌ها حتی از توان افراد و اشخاص بلند مرتبه و دولت‌ها نیز خارج است حل کرد، خصوصا در حوزه سلامت و درمان.
از اینرو خیرین با مشارکت خود در بخش‌های مختلف سلامت می‌توانند بار سنگینی که بر دوش دولت قرار دارد، بکاهند.

برخی از اقدامات نیکوکاران در حوزه سلامت:

ساخت مراکز جامع سلامت و بیمارستان و درمانگاه

تامین هزینه‌های درمانی نیازمندان

تامین هزینه‌های دارویی بیماران خاص

تامین وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز جامع سلامت و درمانگاهها

هزینه های پیشگیری از بیماریها در امور بهداشتی و سلامت