فهرست

دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در حاشیه این مراسم گفت: ۲۳ اسفند ماه خوشبختانه موفق شدیم در مرحله دوم واکسیناسیون علاوه بر پرسنل درمانی و بهداشتی که مستقیماً با بیماران کرونایی سرکار داشتند، واکسیناسیون سالمندان را هم شروع کنیم.

وی بیان داشت: سالمندان هم در اولویت اول واکسیناسیون در سند ملی واکسیناسیون کشوری قرار دارند و در کنار جانبازان و پرسنل بهداشتی و درمانی که در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارند در یک اولویت قرار داده شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: امروز بعد از اینکه تمهیدات لازم را جهت آماده سازی امکانات محیطی و فضای لازم برای واکسیناسیون این عزیزان مهیا شده موفق شدیم در حضور دکتر گوهردهی مدیرکل  بهزیستی استان و دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل سالمنمدان این مرکز را واکسینه نمائیم.

دکتر جوانیان ادامه داد: امیدواریم با موفقیت بتوانیم برای تمامی سالمندان را در ظرف یک هفته آینده در شهرستان بابل واکسیناسیون کامل انجام دهیم. 
همچنین دکتر گوهردهی مدیرکل بهزیستی استان در حاشیه این مراسم گفت: امروز اولین روز واکسیناسیون سالمندان مقیم مراکز اقامتی و حمایتی بهزیستی در مازندران در کنار دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دکتر جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه در سطح استان مازندران آغاز شد. 

وی بیان داشت: امیدواریم ظرف روزهای آتی همه مراکز اقامتی ما در سطح استان که سالمندان را تحت پوشش دارند به صورت فراگیر همه تحت واکسیناسیون قرار گیرند.

دکتر گوهردهی بیان داشت: در فاز اول بالغ بر ۳۱۰ سالمند مقیم این مراکز را تحت پوشش این واکسیناسیون قرار خواهیم داد و امیدواریم در فازهای بعدی بقیه عزیزانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند هم تحت واکسیناسیون قرار بگیرند.

وی افزود: با اختصاص سهمیه های که به استان صورت می گیرد امیدواریم این گام بزرگ در سطح کشور و در استان مازندران و در دانشگاه های علوم پزشکی استان منجر به این شود تا همه عزیزان مقیم مراک زبهزیستی تحت واکسیناسیون قرار بگیرند.