فهرست

معرفی واحد سلامت کار (بهداشت حرفه ای)

بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار. بهداشت حرفه‌ای ترکیبی از علوم پزشکی ومهندسی می‌باشد.

مهندسی بهداشت حرفه‌ای ( Occupational Health Engineering) یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار.

شعار معروف بهداشت حرفه ای عبارتست از " Safty First" یا  "اول ایمنی بعد کار" که برای همگان جمله ای آشناست. بهداشت حرفه ای را می توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی،ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان می‌باشد. کارشناس بهداشت حرفه‌ای که دراین زمینه فعالیت دارد، با شناختی که ازمحیط کار، فرایندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند دارد، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار، درصدد سالم سازی وبهسازی محیط کاربرمی آید. مهندس بهداشت حرفه ای در صورت شناسایی بیماری های حرفه ای در شاغلین، آنها را برای تشخیص قطعی و درمان نزد پزشک می فرستد.

مهندسان بهداشت حرفه‌ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی معمولاً در تخصص‌های ویژه‌ای کار می‌کنند. از قبیل مهندسی ایمنی و ارزیابی ریسک، مهندسی آکوستیک ،مهندسی روشنایی، تهویه صنعتی و ... برخی از مهندسان بهداشت حرفه‌ای به‌طور ویژه برای نهادهای دولتی کار می‌کنند که به عنوان بازرس بهداشت حرفه‌ای شناخته می‌شوند.


اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف کلی بهداشت حرفهای را می توان بدین ترتیب نام برد :

۱- ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

۲- پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی

۳- جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار

۴- انتخاب کارگر مناسب که از لحاظ جسمی و روانی متناسب با کار باشد

بطور کلی تأمین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، پیشگیری از بروزبیماری ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغلی که قابلیت انجام آنرا دارد، از جمله اهداف بهداشت حرفه ای به شمار می روند.

اشاره می گردد که منظور از بیماری ها و حوادث شغلی آنهایی هستند که در حین انجام کار و به واسطه آن رخ می دهند. از جمله آنها می توان به کری های حرفه ای ناشی از صدای غیر مجاز، بیماری های پوستی و ریوی، سرطان های شغلی و سایر بیماری های ناشی ازعوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و غیره اشاره نمود.

                        

ارگونومی کامپیوتر و جنبه های بهداشتی آن                                                                                                        

برنامه های کلی و اجرایی بهداشت حرفه ای در کارخانجات

۱-  معاینات شغلی (قبل از استخدام، دوره ای و اختصاصی) به منظور ایجاد یک سیستمپایش و مراقبت دایمی

۲ -  برنامه های مربوط به حفاظت و ایمنی به منظور ایجاد یک سیستم حفاظت فنی درمحیط کار

۳-   برنامه های مربوط به بهداشت حرفه ای به منظور حفظ و ارتقای آن

۴ -  ایجاد امکانات امدادی و درمانی اولیه

۵ - برنامه های مربوط به آموزش ایمنی و بهداشت شغلی

۶ -  برنامه های مربوط به ناتوانی یا توانبخشی در صنعت

۷ -  کنترل وضعیت تغذیه کارکنان

 مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی بهداشت حرفه ای 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

1

مهندس داود

رحیمی

HSE

فوق لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه های کنترل عوامل زیان آور فیزیکی  وبهداشت حرفه ای بیمارستانها

32332876-9

115

d.rahimi1343@gmail.com

2

مهندس محمد

فلاح

بهداشت حرفه ای

فوق لیسانس

کارشناس

//  //  //     ارگونومی وبرنامه توسعه بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی ومشاغل سخت و زیان آور

//

//

 

3

مهندس زهرا

قاسمیان امیری

بهداشت حرفه ای

لیسانس

کارشناس

//  // //   عوامل زیان آورشیمیایی  ، ،بهداشت کشاورزان وبرون سپاری خدمات بهداشت حرفه ای

//

192

 

4

مهندس لیلا

فضلی زاده روشن

بهداشت حرفه ای

لیسانس

کارشناس

// //  //  بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای از کارگاهها و نظارت بر تشکیلات بهداشت حرفه ای کارگاهها وخود اظهاری کارفرمایان

//

192

 

5

مهندس ذلیخا

جعفری

بهداشت حرفه ای

فوق لیسانس

کارشناس

کارشناس طب کار و توسعه خدمات بهداشت حرفه ای درآزمایشگاه

//

170

 

6

هادی

محمد نیاء

مدیریت

لیسانس

کارشناس

اپراتور اسپیرومتری

//

//

 

7

 

 

//

 

 

//

//

 

8

دکتر بهرام

میرزایی عمران

دکتری

پزشکی

کارشناس

پزشک معاینات سلامت شغلی

//

123

 

9

مهندس حسین

هدایتی

بهداشت حرفه ای

فوق لیسانس

مسئول واحد

مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای

//

115