فهرست

جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت بحران کرونا با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی

جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت بحران کرونا با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی (دکتر فرزاد جلالی ) و معاونین و متخصصان علمی به میزبانی معاون محترم بهداشتی دکتر مصطفی جوانیان راس ساعت ۸ صبح امروز در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی در خصوص چالشهای موجود برگزار شد.