فهرست

بازرسی از اماکن و اصناف در گلوگاه بابل

تیمی متشکل از کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی و نیروی انتظامی شهرستان بابل با همکاری کارشناس مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گلوگاه و سازمان هلال‌احمر منطقه گلوگاه در خصوص نحوه اجرای طرح شهیدسلیمانی و بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی از اماکن و فروشگاه‌ها و ... بازدید کردند.