فهرست

۱۹۰؛ تنها سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت

دکتر محمد حسین حیدری مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت: اکنون امکان ارتباط با سامانه های ۱۴۹۰، ۱۵۹۰ و ۱۶۹۰ وجود ندارد و تنها راه ارتباطی مردم با وزارت بهداشت شماره ۱۹۰ است.

مردم از طریق این سامانه که تنها مرکز پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت محسوب می شود می توانند مشکلات خود را در خصوص درمان، دارو، بهداشت، اورژانس پیش بیمارستانی و همچنین بیماری کووید ۱۹ با ما در میان بگذارند.