فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی"مروری بر خودمراقبتی، کانون ها و مجمع سلامت"

کارگاه آموزشی " مروری بر خود مراقبتی، کانون ها و مجمع سلامت " که با حضور کارشناسان مراقب سلامت ناظر،

دکتر نصراله پور(معاون محترم فنی)، دکتر بیانی(مدیر گروه محترم گسترش شبکه) و محمد قنبری(مسئول محترم واحد آموزش و ارتقای سلامت )و حسن حیدری(کارشناس ارشد آموزش و ارتقای سلامت) روز پنج شنبه مورخ 1398/10/12 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

 فایل های پاورپوینت جهت استفاده

  دستورالعمل_برنامه_ملی_خودمراقبتی.pdf

 خود_مراقبتی.pdf