فهرست

آنچه باید در باره ایدز بدانیم.

مطالب ایدز در حال بارگذاری

 

مطالب آموزشی بیشتر در باره (HIV(AIDS 

 1. اچ آی وی - ایدز
 2. "HIV "AIDS(ویژه مربیان بهورزان)
 3. راههای انتقال ایدز
 4. سوالات متداوال در مورد HIV (ایدز)
 5. تست و مشاوره HIV برای پیشگیری انتقال ازمادر به کودک (PMTCT)
 6. مروری بر HIV در نوزادان ،مادران و کودکان
 7. ارتباط بین TB وHIV
 8. هپاتیت ؟ ایدز ؟ یک آزمایش پزشکی، همه چیز را آشکار می کند.
 9. راهنمای آزمایش و مشاره اچ آی وی
 10. خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به ایدز و سل همزمان، بستری شده در بیمارستان مسیح دانشوری
 11. راهنمای مشاوره بیماریهای رفتاری
 12. بسته اطلاعاتی HIV" AIDS

1.انگ و تبعیض نسبت به مبتلایان به HIV

2.HIV و باورهای نادرست

3.HIV و نقش خانواده در پیشگیری از ان

4.پیشگیری و انتقال HIV از مادر به فرزند

5.مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

6.پیشگیری از طریق انتقال جنسی HIV

7.مواد محرک و HIV

8.HIV و مواد مخدر