فهرست

برگزاری کارگاه منطقه ای مهارت آموزی کارشناسان ستادی برنامه سلامت میانسالان

کارگاه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان ستادی برنامه سلامت میانسالان با مشارکت اداره سلامت میانسالان دفتر جمعیت، خانواده و مدارس برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان ستادی برنامه سلامت میانسالان با مشارکت اداره سلامت میانسالان دفتر جمعیت، خانواده و مدارس وزارت در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 27 و 28 خرداد 1398 در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می گردد. این کارگاه برای مدیران گروه سلامت جمعیت، خانواده  و مدارس و کارشناسان برنامه سلامت میانسالان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 1 و 10 شامل دانشگاه های علوم پزشک بابل، مازندران، گلستان، گیلان، شاهرود، سمنان، تهران، شهید بهشتی و ایران برگزار گردید.