فهرست

واحد امور دارویی

واحد امور دارويي يكي از واحد هاي ستادي حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد، كه اين واحد وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويي در كليه مراكز بهداشتی ودرمانی و كليه واحد هاي وابسته به حوزه معاونت بهداشتي را به عهده دارد و اين فعاليت ها از سياستگذاري در ارائه خدمات دارويي تا تهيه ،تدارك، توزيع دارو و نظارت را شامل مي شود .

با شروع برنامه پزشك خانواده حجم زيادي از  فعاليت هاي دارويي در مراكز بهداشتی ودرمانی  در قالب اين برنامه شكل گرفته است . تامين داروهاي پزشك خانواده و كليه مسائل مربوط به دارو در اين برنامه توسط اين واحد مديريت می گردد.
هدف كلی :

ارتقاء سطح سلامت و كارايي شبكه هاي بهداشتي درماني از طريق تأمين و توزيع داروهاي اساسي

مأموریت: ارتقاء سطح جامعه از طریق نظارت صحیح و به موقع بر تهیه و توزیع مواد دارویی ایمن و با کیفیت می‌باشد. این مأموریت از طریق ضابطه‌مند نمودن خدمات دارویی  ارائه شده در مراکز بهداشتی ودرمانی  و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ جامعه در امر دارو و اطمینان از دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز انجام می‌پذیرد.

چشم انداز:

واحد داروی قصد دارد با تکیه بر نیروهای خلاق و متعهد و بهره‌گیری از آخرین پیشرفتهای فن‌آوری روز در نظارت به هنگام بر داروی مورد نیاز در ردیف اول قرار گیرد و در آینده شرایطی فراهم نماید که آرامش خاطر مصرف کنندگان شهرستان  برآورد و تأمین شود.

شرح وظایف کارشناسان امور داروی

1- برآورد ميزان نياز دارويي با هماهنگي درون بخشي در قالب اعتبارات برنامه مربوطه
2- هماهنگي با معاونت دارو و غذا به منظور بهينه سازي امر تدارك و توزيع داروهاي مورد نياز
3- برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي
4- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات دارويي به دست آمده از مراكز بهداشتي درماني
5- انجام روشهاي كاريردي اصلاح نظام دارويي و مصرف بهينه دارو
6- مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تأمين به موقع داروهاي مورد نياز
7- مشاركت و همكاري در تدوين متون آموزشي براي سطوح مختلف در زمينه مسايل دارويي
8- شركت در كميته هاي تشكيل شده در معاونت بهداشتی  كه به نحوي به دارو مربوط مي شود
9- نظارت بر امور فني انبار دارويي و تجهيزات پزشكي معاونت بهداشتی
10- نظارت بر داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در خصوص مسايل دارويی

11- بازرسی روتین از داروخانه‌های خصوصی طرف قراداد

12- بررسی شکایات رسیده از بیماران  در خصوص دارو

13- شرکت در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، سمینارها و ... مرتبط جهت بالا بردن سطح علمی کاربردی کارشناسان فنی و نظارت

14- همکاری در آموزش با کارکنان و همچنین همکاری در آموزش به اقشار مختلف جامعه

15- شرکت در جلسات درون سازمان و برون سازمانی

16- بررسی و رسیدگی به شکایات واصله تا حصول نتیجه

17- تهیه گزارش و تسلیم به مقام مافوق در کلیه امور مربوطه

18- پیگیری کمبودهای داروئی

19- پاسخگوئی به تماسهای تلفنی و مراجعات حضوری بیماران در خصوص کمبودهای داروئی

20- جمع آوری و وارد نمودن اطلاعات، تجزیه و تحلیل

21- شاخص‌سازی جهت واحدهای مختلف

22- همکاری در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت

23- ارائه آمارهای درخواستی از سوی واحدهای تابعه مراجع بالاتر و وزارتخانه نیز انجام می‌پذیرد.

ارزشها:

1. ارائه خدمات بر مبنای عدالت اسلامی با تکیه بر باورهای دینی

2. احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع

3. وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی

4. شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص

5. مشارکت کارکنان در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری‌ها.   

شرح وظایف پرسنلی امور دارویی

نام و نام خانوادگی: دكتر محمود رمضانی فوکلایی     

مدرک تحصیلی:   دکترا داروسازي

 کارشناس مسئول امور داروی

شرح وظایف:

- نظارت بر توزیع دارو و لوازم پزشکی برنامه داروهای مورد نیاز

- نظارت برعملکرد داروخانه ­های طرف قرارداد

تلفن تماس : 01132360094پست الکترونیکیbaboldaro@yahoo.com   
تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 166

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی ایمنی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

کارشناس داروئی و متصدی انبار دارویی

شرح وظایف:

- تهیه و تدارک وتوزیع دارو و لوازم پزشکی

- بررسی نسخ سطح یک جهت واحدهای تحت پوشش
 

تلفن تماس-32333288     011
تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 142


نام و نام خانوادگی: فاطمه  قربانزاده آهنگر

مدرک تحصیلی:لیسانس

متصدی امور رایانه

 شرح وظایف:

- صدور حواله جهت واحدهای تحت پوشش

- بررسی نسخ سطح و رسید انبار کالاهای اولیه

واحدتلفن تماس:01132332786

تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 142


نام و نام خانوادگی: مهناز بازگیر ی

مدرک : فوق دیپلم مدیریت

مسئولیت های فعلی:

- صدور حواله جهت واحدهای تحت پوشش

- بررسی نسخ دارویی سطح

تلفن تماس:01132332876

تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 142


نام و نام خانوادگی:  سید حمیدرضا  طاهری

مدرک تحصیلی : سیکل

کمک انباردار

شرح وظایف:

-توزیع دارو وتجهیزات پزشکی و دریافت کالاهای اولیه و چیدمان آن در انبار

تلفن تماس:01132333288