فهرست

واحد سلامت روان

مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ،احساس خود توان مندی ، خودمختاری،کفایت،درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است.

اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از بهداشت و درمان را حق مسلم براي همه مردم اعلام نموده است. كشور ايران يكي از امضاء‌كنندگان اعلاميه آلماآتا مي‌باشد كه هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 را از طريق خدمات بهداشتي اوليه طرح‌ريزي نموده است.
سياست‌هاي بهداشتي كشور كه اخيراً در نظام جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين گرديده در جهت اقدام هماهنگ در سطوح مختلف بهداشت عمومي از طريق شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور است. يكي از زمينه‌هاي بهداشت عمومي كه بايد در برنامه كلي از اهميت زيادي برخوردار شود بهداشت رواني است. بهداشت رواني صرفاً به مراقبت از بيماران رواني اطلاق نمي‌شود بلكه با بسياري از جنبه‌هاي بهداشت عمومي و بهزيستي افراد جامعه سروكار دارد.
براساس آمار موجود چنين تخمين زده مي‌شود كه حداقل 15 الي 25 درصد از بزرگسالاني كه به درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتي مراجعه مي‌نمايند هیچ گونه بيماري جسمي ندارند و به طور جدي نيز دچار بيماري رواني نمي‌باشند، بلكه آنها تحت فشار، ناراحتي، اضطراب، نگراني و افسردگي همراه با مسائل روان‌تني مي‌باشند. از طرف ديگر با در نظر گرفتن اين حقيقت كه 50 درصد از جمعيت كشور در سنين زير 20 سال هستند و دوران بلوغ و نوجواني از جمله سالهاي حساس و بحراني در دوران زندگي محسوب مي‌شود، مي‌توان نياز رو به تزايد يك برنامه جامع بهداشت رواني را درك نمود.
در حال حاضر واحد بهداشت روان با هدف تامین، گسترش و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد فعالیت می‏نماید.
 فعالیتها :

تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت روانی

نظارت بر بیماریابی ، پیگیری ، ارجاع و ومراقبت از بیماران روانی عصبی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی برگزاری و تشکیل جلسات آموزشی حول محور سلامت روان ،مهارتهای زندگی و حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث و بلایای طبیعی در جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مراکز و عموم جامعه ایجاد هماهنگی لازم در جهت پیشبرد برنامه های بهداشت روان با سطح تخصصی (بخش روانپزشکی) جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران روانی تحت پوشش

 دریافت آمار ماهانه بیماران اعصاب و روان مراکز شهری و روستایی و اصلاح و ارائه پس خوراند به آنان 

جمع بندی و ارسال آمار ماهانه بهداشت روان به اداره سلامت روان

دریافت آمار ماهانه اقدام به خودکشی از بیمارستانها و ارسال آن به اداره سلامت روان

تدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین اولویتهای اجرایی برنامه های بهداشت روان

تهیه مواد آموزشی (پمفلت،تراکت،پوستر) جهت ارتقای سطح آگاهی گروههای مختلف با مفاهیم بهداشت روان

هماهنگی های برون بخشی با سازمانهای ذیربط (آموزش و پرورش، بهزیستی...) جهت انتقال آموزشها به گروههای هدف 

راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز گذری ترک اعتیاد (DIC) و درمانگاه سلامت مرکزی و درمان اختلالات سوء مصرف مواد (MMT)

فرمت مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی واحد سلامت روان

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

1.

خدیجه

فلاح ولوکلائی

پزشگ

دکتری  حرفه ایی

مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

مسئول واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

 

32335150

137

 

2.

نرگس

آقابزرگ زاده

روانشناسی بالینی

کارشناسی

کارشناس سلامت روان

جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

 

32335150

174

n_b235@yahoo.com

3.

رقیه

رمضان زاده عالیزمینی

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

کارشناس پیشگیری از سوءمصرف مواد و اعتیاد

   جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

  

 

32335150

174

mahtabramezanzadeh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول واحد سلامت روان

نام و نام خانوادگی: خدیجه فلاح ولوکلایی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سمت: کارشناس مسئول واحد سلامت روان

شرح وظایف:

مديريت واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

نظارت بر عملكرد كارشناسان ، سلامت روان ، سلامت اجتماعي و اعتياد

شركت در جلسات مديريتي و برنامه ريزي دانشگاهي ، استاني و كشوري

پايش برنامه هاي كارشناسان و نظارت بر عملكرد

برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف برنا مه هاي واحد

آموزش كارشناسان ستادي شاغل در واحد

تلفن مستقیم: 32335150

تلفن داخلی:-9-32332876 داخلی 137

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارشناسان واحد : 

نام و نام خانوادگی: نرگس آقابزرگ زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی بالینی

سمت: سرپرست واحد سلامت روان

شرح وظایف:

1- جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2- نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3- تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4- انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5- ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

6- تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

7- تشكيل كميته بهداشت روان

8- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

9- نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

11- آموزش کارشناسان سلامت روان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت

تلفن مستقیم: 32335150

تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 174
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام خانوادگی رقیه رمضان زاده عالیزمینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس پیشگیری از سوءمصرف مواد

شرح وظایف:

1- جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت  

2- نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

4-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

5- مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

6- ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7- تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

8- تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

9- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

12- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

13- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

14- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

تلفن مستقیم: 32335150

تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 174

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام و نام خانوادگی: هدی نصرالهی هریکندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

سمت: کارشناس سلامت اجتماعی

شرح وظایف:

1- جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح شهرستان

2- نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3- تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

4- انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش برنامه

5- ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

6- تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

7- تشكيل كميته سلامت اجتماعي

8- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

9- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي مربوطه

تلفن مستقیم: 32335150

تلفن داخلی: -9-32332876 داخلی 174

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ