فهرست

واحد بهداشت محیط و حرفه ایی

 

معرفی واحد بهداشت محیط

كنترل‌ عوامل‌ محيطي‌ در ارتقاي‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسي‌ و كليدي‌ دارد و آلاينده‌ هاي‌ محيط كه‌ از تنوع‌، گستردگي‌ و پيچيدگي‌ خاصي‌ برخوردارند، مي‌ توانند هر سه‌ بعد جسمي‌، رواني‌ و اجتماعي‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.

امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها حاصل‌ فعاليتهاي‌ روز مره‌ و يا فعاليتهاي‌ ويژه‌ انسانها نظير علوم، فنون‌، صنايع‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فناوري‌ مي‌ باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدي‌دخالت‌ داشته‌ و گاهي‌ نيز ناشي‌ از عدم‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ از پيامدهاي‌آن هستند.

بهداشت محیط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

هدف کلی بهداشت محیط :

ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه

 * مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی بهداشت محیط*

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

1

مهندس محسن

میرزایی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای

32332876-9
32323298

119

-

2

مهندس سید بابک

بیکایی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه کارگروه سلامت و امنیت غذایی،بهداشت آب و فاضلاب

//

169

Babak beikaei49@gmail.com

3

مهندس احمد

صالحی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه بهداشت پرتوها،بهداشت بیمارستان

//

169

-

4

مهندس رستم

عباس زاده

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه دخانیات ،بهداشت زندان،آموزشگاه اصناف،برنامه خود اظهاری و خود کنترلی

//

119

r.abbas1346@yahoo.com

4

مهندس داود

للهی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه بهداشت مدارس،مساجد،مبارزه با حشرات و جوندگان

//

169

-

5

مهندس سید حسن

حسینی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه بهداشت مواد غذایی،سامانه جامع بازرسی

//

193

-

6

مهندس سید مرتضی

مجتبوی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه بهسازی محیط،
بهداشت هوا، پایش ،آموزش

//

193

Nayestan360@yahoo.com

7

مائده

رضایی

شیمی

فوق لیسانس

کارشناس

آزمایشگاه آب و فاضلاب

//

156

Rezae3746@gmail.com

8

علی

کرد

حقوق

فوق لیسانس

کارشناس

پیگیری پرونده های حقوقی

//

117

-