فهرست

معرفی واحد بهبود تغذیه

تعریف تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد، بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.از آنجا که یکی از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذیه جامعه می باشد از جمله بخش های طراحی شده در سیستم بهداشت گروه بهبود تغذیه جامعه می باشد که عمده فعالیت آن اجرای اقداماتی است که به بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک می کند.

اين گروه در قالب يک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوريکه دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت وظيفه سياست گذاری کشوری در اين خصوص را بر عهده داشته و اين وظايف از طريق گروه بهبود تغذيه جامعه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستانها انتقال مي يابد .کليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح استان، اجرای برنامه های آموزشی،حمايتی تغذيه ای، نظارت بر ارائه خدمات در مراکز مشاوره و خدمات تغذيه ای در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ... از عمده وظايف اين گروه است.

اهداف و برنامه ها
بهبود الگوی مصرف مواد غذایی به میزان ۱۰ درصد سال پایه
برنامه ترویج تغذیه سالم
 کاهش روند افزایش چاقی و اضافه وزن به میزان ۲ درصد سال پایه
برنامه جامع پیشگیری وکنترل چاقی در گروه های سنی
 کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین انرژی در گروه‌های آسیب‌پذیر به میزان ۲/. در صد سال پایه
برنامه حمایت تغذیه ای کودکان
برنامه تغذیه مادران باردار
کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های شایع (ید، آهن، روی، ویتامین د و ویتامین آ) در گروه های سنی به میزان ۵ /. درصد سال پایه
برنامه پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین د و کلسیم
برنامه پیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از فقر اهن واسید فولیک
افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان در مدیریت تغذیه در بحران به میزان ۱۰در صد وضع موجود
برنامه مدیریت تغذیه دربحران
افزایش پوشش مشاوه تغذیه و رژیم درمانی در جمعیت تحت پوشش به میزان ۲۰درصدتا پایان برنامه ششم توسعه
برنامه مراقبت های تغذیه ای در برنامه تحول سلامت