فهرست

شرح وظایف روابط عمومی

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانه برقراری ارتباط مؤثر ، نزديك و سازنده مديريت آن سازمان با ديگر بخش ها اعم از بخش های درونی يا بخش های بيرونی محسوب می شود. با برقراری اين ارتباط به نحو شايسته امكان تطابق بروندادهای يك سازمان با نيازهای بيرونی فراهم می شود. فرآيندی كه علت وجودی پيدايش و استمرار حيات آن سازمان محسوب می شود. روابط عمومی درحقيقت، ابزار دوگانه ای است كه از يك سو باعث آگاهی مديران از محيط پيرامون آنها می شود و از سوی ديگر باعث انعكاس درست فعاليت آنان به جمعيت مخاطب می گردد. برقراری اين ارتباط دوطرفه در هر سطحی، مترادف سطح توفيق روابط عمومی است.به همين دليل توجه به چند نكته درخصوص فعاليت روابط یحائز اهميت است.

رويكرد روابط عمومی را بايد بخشی از فرآيند «مديريت» دانست و نه ابزاري برای اعمال مديريت. به عبارت ديگر روابط عمومی يك سامانة اجرايی در نظام مديريت محسوب نمیشود بلكه يك سامانة مشورتی در فرآيند تصميم سازی و سياست گذاری است. روابط عمومی جزئی از سيستم تطبيقی سازمان با محيط خود است. روابط عمومی به سازمان و مديريت آن كمك می كند تا با محيط خود به تعامل مناسب بپردازد. روابط عمومی يك منعكس كنندة محض نيست، بلكه يك عامل مشاركتی است در اصلاح آنچه كه در نهايت به جامعه منعكس می شود.

آشنایی با روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 

یکی‌ از عواملی‌ که‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهمیت‌ و ارزش‌ اساسی‌ دارد و آن ها را در نیل ‌به‌ هدف‌ ها یاری‌ می‌دهد روابط عمومی است. این واحد به عنوان سرمایه ارزشمند و بنیادین و با بهره‌گیری از ابزارها و فنون ارتباطی تلاش دارد ضمن ایجاد اعتماد، همگرایی و جلب مشارکت کارکنان و مخاطبان، نقش مؤثری را در توسعه و ارتقای جایگاه آن ایفا نماید.روابط عمومی دانشگاه تلاش داردخدمات خود را به آحاد جامعه و رسانه‌های ارتباط جمعی ارائه دهد.. امور بین الملل دانشگاه می کوشد با انعقاد تفاهم نامه در زمینه های آموزشی،پژوهشی و درمانی با دیگر مراکز دانشگاهی دنیا جهت ارتقا سطح علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان همکاری لازم را درمجامع علمی داخلی وخارج کشور را فراهم نماید. 

اهم اهداف سازمانی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل  عبارتست از:

 ۱- بررسی و برنامه ریزی با هدف دستیابی به روش های علمی جهت تداوم ارتباط دو سویه بین مسئولان و کارکنان
 ۲- توسعه ارتباطات رسانه ای، مردمی و تکریم ارباب رجوع
۳-  تقویت ارتباطات و همگرایی درون سازمانی و توسعه ارتباطات برون سازمانی
۴- تداوم حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک
۵-توسعه وساماندهی نظام اطلاع رسانی و اطلاع یابی
۶-توسعه و تقویت شبکه روابط عمومی در وزارتخانه و مراکز تابعه
۷- پیام مناسبت ها توسط ریاست دانشگاه
۸- اطلاع رسانی همایش ها و رزرو سالن
۹-ثبت خبر وعکس در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
۱۰-درخواست عکاسی از مراسم وجلسات، تهیه طراحی ونصب بنر 
۱۱-درخواست برگزاری مراسمات در مسجد دانشگاه 
۱۲- تهیه و تدوین اخبار و ارسال سریع به روابط عمومی دانشگاه
۱۳-سیاستگذاری ، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری نمایشگاه ها و همایش های آن واحد با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه .
۱۴-تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی واحد و ارسال به روابط عمومی دانشگاه ..
۱۵-تدوین و اجرای جامعه تبلیغات ، مناسبت ها و مراسم به منظور تعظیم ایام و مناسبت های ویژه .

 اهم اهداف روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل  عبارتست از:

۱- معرفی دانشگاه علوم پزشکی بابل به جامعه علمی بین الملل
۲- توسعه همکاری ها و ارتباطات بین دانشگاهی در ابعاد ملی و بین المللی
۳- توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی بین المللی از طریق برقراری تفاهم نامه ها، پروژه های مشترک تحقیقاتی و تبادل استاد و دانشجو
۴-تدوین سیاست های بین الملل سازی دانشگاه
۵-پذیرش، آموزش و ارائه خدمت به دانشجویان خارجی در قالب برنامه آمورش بین الملل، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه
۶-همکاری با معاونت درمان دانشگاه در خصوص توریسم درمانی
۷-برنامه ریزی و ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیات های رسمی دانشگاه به خارج از کشور و همچنین هیات ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده ها و گروههای آموزشی و پژوهشی
۸-همکاری با معاونت پژوهشی در برگزاری کلیه گردهمایی های علمی بین المللی از جمله کنگره، سمینار، همایش، سمپوزیوم و ...
۹-پیگیری راه اندازی ساختار سازمانی معاونت بین الملل با استفاده از تجربیات دانشگاه های دیگر و سیاست کلی وزارت بهداشت

ما در روابط عمومی دانشگاه  با الهام از اصول متعالی مکتب اسلام و اخلاق حرفه ای به این ارزش‌ها پایبندیم:

·       صداقت، امانتداری و رازداری
·       توجه به کرامت انسانی و رشد معنوی کارکنان
·       اهتمام ویژه به اطلاع‌رسانی منصفانه و حفظ مصالح و منافع عمومی
·       نظم‌گرایی، وقت‌شناسی و احترام به قوانین و مقررات و استانداردها
·       ارج نهادن به نیروی انسانی شایسته با نگرش دانش‌محور در فعالیت‌های حرفه‌ای
.       حفظ آبروی افراد و رعایت حریم خصوصی در اطلاع رسانی 

مطالب آموزشی روابط عمومی

شرح وظایف مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

اصول وآداب تشریفات گامی نوین در روابط عمومی

روابط عمومي، تاريخچه، اصول، مفاهيم و كاربرد

كاركردهاي روابط عمومي كار آمد در دانشگاهها

جزوه آموزشی اصول و فنون تبليغات

سند نقشه جامع علمي كشور

مقدمه اي بر روابط عمومی

آموزش خبر و خبر نویسی

سایت های مرجع مدیریتی

ارتباط موثر ؛ مذاكزه موفق

طرح تکریم ارباب رجوع