فهرست

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

واحد مبارزه با بیماریها در ستاد معاونت بهداشتي  واقع شده است .که وظیفه اصلی آن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر می باشد .
اهم شرح وظايف واحد مبارزه با بيماريها:
تهیه وتدوين برنامه جامع عملياتي واحد
كشف به موقع همه گيري ها و برنامه ریزی جهت کنترل
پیگیری و نظارت بر انجام صحیح مراقبت بيماري ها
توزيع واكسن بين مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
نظارت بر اجراي برنامه ايمن سازي
انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي
جمع آوري آمار و ارسال به مركز مديريت بيماري ها
پايش و نظارت مستمر بر واحدهاي محيطي و ارسال پسخوراند
اجراي طرحهاي ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماريها
تخمین و برآورد تجهيزات و داروهاي لازم
برگزاري کارگاه های آموزشي در سطوح مختلف جهت افزايش آگاهي کارکنان


در زمينه مراقبت بيماري ها اين واحد با انجام مراقبت فعال و غيرفعال گزارشات مربوط به بيماري ها راجمع آوري و پس از تجزيه و تحليل در خصوص آنها اقدام لازم بعمل مي آورد.

بيماريهاي مشمول گزارش شامل دو گروه بشـرح ذيل هستند:
بيماريهاي مشمول گزارش فوري(تلفني) :  وبا، فلج شل حاد، سرخك، سندرم سرخجه مادرزادي، ديفتري، كزازنوزادان، مننژيت، عوارض ايمنسازي(مواردمرگ،بستري دربيمارستان،آبسه،كليه پيامدهاي غير معمول شديد يا خوشه اي بزرگ و هرگونه عارضه اي كه باعث تشويش عمومي شود)، طاعون، تيفوس، تب زرد، مالاريا، بوتوليسم ، سياه زخم تنفسي، هرمورد حيوان گزيدگي، بيماري هاي بثوري خونريزي دهنده ( CCHF )،شيستوزوميازيس وهرگونه افزايش ناگهاني موارد بيماريهاي عفوني.

بيماريهاي مشمول گزارش غيرفوري :سل، جذام، سياه سرفه،كزاز بالغين، عوارض ايمنسازي (سايرموارد)، ايدز و موارد اچ آي وي مثبت، بيماريهاي آميزشي،  انواع هپاتيت ويرال A , BC, D,E ، تيفوئيد، شيگلوز، لپتوسپيروز، سياه زخم جلدي، كالا آزار، تب مالت ،سالك، عفونتهاي بيمارستاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر

انسان امروزي در حلقه اي از بيماري هاي غيرواگير از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزي در لابلاي تبليغات بي رويه محصولات غذايي نامناسب و تبعات ناشي از رشد جمعيت نظير آلودگي هوا، ترافيك و حوادث جاده اي، افزايش استفاده از سموم كشاورزي، استرس هاي محيطي، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناك محصور گشته است.

وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و مصرف سبزي و ميوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدني، شناسايي و غربالگري بيماري هاي غيرواگير برابر پروتكل وزارت بهداشت و درمان و در كل ارائه الگوي مناسب شيوه زندگي سالم مي باشد و اين مهم ميسر نيست مگر با همياري و همكاري كليه اقشار جامعه كه در جهت كاهش عوامل مضر و زيانبار، محيطي امن و سالم داشته باشيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

پیشگیری و مبارزه با بیماریها  مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

1

رحیم

ملک زاده

بهداشت عمومی

لیسانس

کارشناس

کارشناس برنامه زئونوز- آنفلوانزا- بیماریهای منتقله بازپدید و نوپدید- مراقبت سندرومیک- مالاریا

011-32361045

161

rahim.malak@yahoo. com

2

رحمان

باباپور

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

فوق لیسانس

کارشناس

واکسیناسیون- زنجیره سرما- پدیکلوزیس و گال- عوارض نامطلوب ایمن سازی

011-32361045

162

r.babapour52@Gmail. com

3

رقیه

واثقی امیری

پزشک عمومی

دکتری حرفه ای

پزشک هماهنگ کننده سل

برنامه های سل و جذام

011-3233833

160

Roghaye-vaseghi@yahoo.com

4

زینب

روشنی

 پرستاری

لیسانس

کارشناس

برنامه سل و جذام

011-32331133

160

 

5

فاطمه

شعبانی

ماما

لیسانس

کارشناس

برنامه ی ایدز- هپاتیت- بیماریهای آمیزشی- زنان آسیب پذیر

011-32331133

152

CDC-babol@Gmail.com

6

شراره

اسدی

پرستاری سالمندی

فوق لیسانس

کارشناس

کارشناس بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

011-32361045

161

sh.asady@ yahoo. com

7

خاتم

هاشمی

امور اداری

فوق دیپلم

کاردان

مسئول زنجیره سرما

011-32475874

130