فهرست

امور اداری

شرح وظایف رئیس امور اداری :

دریافت دستور وبرنامه کار از از سرپرست مربوطه .

راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کار بین آنها .

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع موجودسازمان .

برنامه ریزی جهت ارتقاءمستمر کیفیت فرایند ها .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل.

تهیه شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وابلاغ به آنها .

نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند مرخصی ، ترفیعات ،بازنشستگی ، ......برابرقوانین ومقررات استخدامی.

نظارت برکارهای دفتری وارسال ومراسلات ستاد ومراکز تابعه .

رسیدگی ونظارت برمتصدیان امور عمومی مراکز .

رسیدگی ومراقبت دفاتر حضور وغیاب کارکنان وکارت زنی .

بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها.

شرکت در کمیسون ها ونشست های مربوطه .

تهیه گزارش الزم برای مقام مافوق .

بررسی آمار عملکرد ماهانه واحد های زیر مجمومه وارائه راهکار جهت بهینه سازی فعالیتها .

پیگیری موارد تخلف اداری وکاری پرسنل ومسائل حقوقی مرکز تا حصول نتیجه .

انجام دیگر کارها مربوطه برابر دستور مقام مافوق .

نظارت وسرپرستی (مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات ،چاپ وتکثیر ، نقلیه ،انبار ملزومات ،کارگزینی ، نگهبانی ،کارپردازان ،دبیرخانه).  

جایگزین سرپرست .

جوابگویی به شکایات پرسنل وارباب رجوع برگزاری جلسات حل مسائل پرسنل .

شرح وظايف واحد كارگزينی و رفاه منابع انسانی

 •  ثبت اطلاعات پرسنلي در نرم افزار كارگزيني
 •  صدور احكام كارگزيني نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي
 •  صدور احكام كارگزيني تغيير ضريب
 •  انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند
 •  آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال و پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان
 •  برقراري حق اولاد، عائله مندي، درج مدرك و يا قطع آنها پس ازگرفتن مجوز از مديريت مربوطه
 • اعلام پايان كار به نيروها پس ازهماهنگي با مسئول مافوق
 • انجام امور مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام از جمله تكميل فرم مشخصات، اعلام شروع به كار، تعيين محل خدمت و ...
 •  اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان
 •  پيگيري نامه هاي ارجاعي از رئيس مافوق
 •  مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربوطه
 •  تكميل و ارجاع ليست نيروها به امور مالي جهت پرداخت حق مسكن، بن غير نقدي، كمك هزينه مهدكودك، حق شير و حق لباس
 •  بستن ليست اضافه كار و ارسال آن به امور مالي پس از تائيد رئيس واحد
 •  پيگيري و ارسال ليست حقوق واحد هاي زير مجموعه جهت امور مالي
 •  پيگيري و انجام امور محوله و مربوطه زير نظر مقامهاي مافوق
 •  انجام امور مربوط به ورود وخروج كاركنان
 •  گرفتن گزارش هر ماهه و يا به نظر مقام مافوق
 •  اعلام گزارش به مسئولين واحدها جهت اعلام اضافه كار ماهانه
 •  ورود مرخصی های ساعتی، روزانه، ماموريتهاي پرسنل و...در نرم افزار ورود و خروج
 •  ورود اطلاعات كاركنان در نرم افزار پرسنلي و نرم افزار ورود و خروج
 •  انجام امور مرخصي ها واعلام مانده مرخصي پرسنل واحدها به طور مجزا
 •  پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي
 •  انجام کلیه مکاتبات اداری
 •  صدور احکام حقوقی به صورت سالیانه
 •  انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل و صدور احکام مربوطه
 •  انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل از پیمانی به رسمی آزمایشی و آزمایشی به رسمی قطعی
 •  تهیه و تنظیم گواهی کارکلیه پرسنل به صورت ماهیانه جهت تحویل به امور مالی
 •  تشکیل پرونده های پرسنلی و انجام کلیه امور مربوط به پرسنل رسمی ، پیمانی، مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قرارداد حرفه ای و غیر حرفه ای و قرارداد پزشک خانواده
 •  تشکیل پرونده‌های پرسنلی در بدو ورود و آموزشهای لازم به پرسنل جدیدالورود
 •  بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به پرسنل در پرونده های پرسنلی

 

اسامی كاركنان شاغل در واحد امور اداری معاونت بهداشتی بابل:

  ردیف 

نام و نام خانوادگي                                 

 مسئوليت                               

Email                  

  شماره داخلی                 

 شماره تماس                   

 شماره همراه                       

1

حسین نوروزی کبریا

رئيس امور اداري

 

۱۲۴

     
2

يعقوب فقان پور گنجي

كارگزين

 

۱۲۹

     
3

 هاني ذكريايي

كارگزين

 

۱۲۸

     
4

  سيده زهرا صادقيان

كارگزين

 

۱۲۸

     
5

منيره اكبرزاده

كارگزين

 

۱۲۸

     
6 احمدغلام نیا 

کارشناس امور اداری

  129    

شماره تماس: ۹ - ۳۲۳۳۲۸۷۶ - ۰۱۱۱    داخلی ۱۲۹و ۱۲۸و ۱۲۴

  شرح و وظايف حوزه دبيرخانه و بايگانی:

ثبت كليه نامه هاي وارده و صادره تفكيك كليه نامه هاي ستادي، شهري و روستايي انديكس نامه ها، ارجاع نامه ها توسط نامه رسان به كليه واحدهاي شهري و روستايي و ستادي- بايگاني كليه پرونده هاي پرسنلي كاركنان معاونت - بايگاني كليه نامه هاي اداري

رديف نام و نام خانوادگي                  مسئوليت                                  Email                           شماره داخلی   شماره تماس                     
1

حسين جانعلی پور

مسئول دبيرخانه و بايگانی   ۱۲۷  
2

حبیب اله اصغری

متصدي امور دفتری   ۱۲۶   
3

شيرزاد رضاپور

بایگان   ۱۲۷  
4

علي قلي تبار شش پلی

متصدی امور دفتری   ۱۲۶   
5

ابوالحسن عباس نژاد

 نامه رسان   ۱۲۶  

 شماره تماس:

    ۹ - ۳۲۳۳۲۸۷۶ - ۰۱۱۱  داخلی  ۱۲۷و ۱۲۶