فهرست

متون آموزشی مبارزه با بیماریها

                                                          متون آموزشی مبارزه با بیماریها

 واگیر 

   غیر واگیر

دستور عمل پیشگیری از انتقال اچ  آی وی از مادر به کودک

اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

دستورالعمل اجرایی مراقبت انفلوانزا و شبه انفلوانزا

پیشگیری و مراقبت از بیماری دیابت

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا با وبا

غیر واگیر

دستورالعمل تزريقات ايمن

غیر واگیر

دستورالعمل عوارض ناشی از واکسن

غیر واگیر

دستورالعمل كشوري فلج اطفال

غیر واگیر

دستورالعمل مراقبت مننژيت

غیر واگیر

دستورالعمل مراقبت بیماری گال و پدیکلوزیس

اخبار مراقبت اردیبهشت 98

راهنمای آموزشی اچ آی وی  ایدز و بیماری های آمیزشی ویژه بهورز

اخبار مراقبت خرداد 98

راهنمای آموزشی اچ آی وی  ایدز و بیماری های آمیزشی ویژه پزشکان

 

راهنمای حذف جذام

 

راهنمای کشوری مبارزه با سل

 

راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری

 

راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت ب

 

راهنمای کشوری نظام مراقبت بیمار های منتقله از غذا

 

راهنمای مراقبت از بیماری های سیاه سرفه

 

راهنمای مراقبت تب خرگوشی در انسان (تولارمی

 

راهنمای کنترل عفونت در بیماریهای تنفسی حاد واگیر(آنفلوانزای پرندگان

 

راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی(سالک) در ایران

 

راهنماي كشوري مبارزه با لپتوسپیروز

 

راهنماي كشوري مبارزه با هاری

 

راهنماي كشوري مراقبت بيماري سرخك

 

راهنماي مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي

 

شیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری سندرم تنفسی کورونا

 

شپش سر

 

طغيان بيماري هاي منتقله از موادغذايي

 

کنترل و پیشگیری از عفونت در بیماری های تنفسی حاد

 

موازین پیشگیری و کنترل کننده عفونت ناشی از کورونا ویروس

 

کتاب طرح درس مربی آموزش پیشگیری، کنتری و درمان بیماری وبا

 

مبانی سلامت واکسن  درسنامه آموزشی

 

شیوه نامه برخورد و مدیریت کرونا ویروس در مراجعین بیمارستانی

 

راهنمای جامع مبارزه با بیماریهای واگیر

 

دستورالعمل بیماری دنگ

 

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

راهنمای کشوری مبارزه با  بروسلوز

راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

راهنمای مراقبت از بیماری زیکا ویرایش 3

طرح درس آنفولانزا

طرح درس تب مالت

کتاب راهنمای طرح درس تب مالت

طرح درس مراقبت سندرومیک

کتاب راهنمای طرح درس مراقبت سندرومیک

طرح درس وبا

کتاب راهنمای طرح درس وبا

کتاب درمان آنفولانزای جهانگیر

کتاب راهنمای طرح درس آنفولانزا

کتاب راهنمای مراقبت و کنترل آنفلوآنزا

نوپدید و باز پدید

نوپدیدی و باز پدیدی

نوپديدي و بازپديدي بيماريها