بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر فرخنده اسماعیل نیا

دکتر فرخنده اسماعیل نیا

پزشک عمومی

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32331133
تلفن داخلی 195
فکس
پست الکترونیکی