فهرست

آغاز رای گیری هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی در شهرستان بابل بابل آغاز گردید

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی در شهرستان راس ساعت ۸ صبح امروز جمعه ۳۰ تیر 96  در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل- سالن اجتماعات  آغاز گردید.

 انتخابات هیئت مديره نظام پزشكي بابل با حضور کلیه عوامل اجرایی و نظارت و نماینده فرمانداری آغاز شد. دكتر ربيعي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي بابل در ساعت أوليه شروع رأي گيری در پای صندوق رای حضور داشتند. قابل ذکر است که انتخابات از ساعت 8 صبح شروع شده و تا 8 شب ادامه دارد.