فهرست

برگزاری نخستین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه در بابل

به همت گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه ویژه کارشناسان سلامت روان مراکز تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم خرداد ۹۶ برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه مفاهیم اولیه برنامه، روش های غربالگری گروه های هدف و برگزاری چهار جلسه آموزشی جهت پیشگیری از بروز و شیوع PTSD  اختلالات زمینه ای توسط جناب آقای دکتر محمدرضا غفارزاده رزاقی مدیرگروه محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه گردید.
با توجه به بلاخیز بودن کشور ایران و احتمال بروز هرگونه بحران های انسان ساز و طبیعی در شمال کشور و تخمین افزایش شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و بزرگسالان پس از بروز یک حادثه، اهمیت برگزاری این دوره تخصصی و تامین نیروی متخصص اموزش دیده می تواند از جمله عواملی باشد که اهمیت برگزای این دوره را چند برابر می نماید.