فهرست

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای در بابل

مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای با شعار بهداشتي سال: « محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی و سلامت کار»، با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای و مدیرام و بهگران و کارگران  در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی در روز شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶ ساعت 30/9 صبح برگزار گردید. در این برنامه  ابتدا آقای دکتر اژدری معاون فنی  معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از همه مسئولین و کارکنان جهت گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای ، در خصوص اهمیت سلامت کارگران و معاینات دوره ای سخنانی ایراد فرمودند. در ادامه  ضمن سخنرانی کارشناسان مربوطه به چند نفر از مدیران و بهگران و کارشناسان بهداشت حرفه ای تقدیر بعمل آمد.