فهرست

برگزاری همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان در معاونت بهداشتی بابل

همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان با موضوع پیشگیری از استرس در محیط کار برای پزشکان و کارشناسان سلامت مراکز در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل در روز پنجشنبه ۱۳ مهر برگزار گردید. 

همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان با موضوع پیشگیری از استرس در محیط کار برای پزشکان و کارشناسان سلامت مراکز در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل در روز
پنجشنبه ۱۳ مهر برگزار گردید. 
این همایش که به مناسبت روز جهانی قلب ۲۹ سپتامبر ۷ مهر ۹۶  و هفته سلامت روان برگزار گردید دکتر ساروی متخصص قلب در خصوص سبک زندگی سالم با تاکید بر تغذیه سالم و تحرک مناسب و کنترل استرس و عدم مصرف دخانیات به عنوان ۴ عامل اصلی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی ،عروقی سخنرانی نمودند. در این همایش خانم دکتر تقوی و خانم دکتر بهزاد نیا کارشناسان سلامت روان هم  با توجه به در پیش رو بودن هفته سلامت روان در خصوص کنترل و پیشگیری از  استرس در محیط کار سخنرانی کردند.

روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل