فهرست

برگزاری کمیته پیشگیری از خودکشی شهرستان بابل

کمیته پیشگیری از خودکشی با حضور ارگانهای مختلف سطح شهرستان و حضور محترم معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی، معاون محترم درمان درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

کمیته پیشگیری از خودکشی با حضور ارگانهای مختلف سطح شهرستان و حضور محترم معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی، معاون محترم درمان و اعضاء دانشگاهی در سالن اجتماعات امام خمینی(ره) معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ 96/5/24 ازساعت 8 لغایت 9 صبح برگزار گردید.

هدف کلی از این نشست برگزاری کمیته اجرایی و برنامه جامع پیشگیری از خودکشی و کاهش رفتارهای خودکشی در جمعیت تحت پوشش نظام مراقبت­های بهداشتی اولیه بود و اهداف اختصاصی برنامه شامل ارتقاء سطح آگاهی پرسنل بهداشتی، رابطین بهداشتی، مدیران، معلمین و مشاورین مدارس، انگ زدایی از خودکشی و رفتارهای آن، ارتقاء نظام ثبت داروهای رفتاری خودکشی، ارائه خدمات پیشگیری از خودکشی در سیستم مراقبت­های اولیه بهداشتی، افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد کلیدی جامعه و بهبود نحوه گزارش رفتارهای خودکشی در رسانه و در نهایت ایجاد ساختار نظارتی جهت اجرای برنامه در سطح مرتبط می­باشد.

در ابتدا معاون محترم بهداشتی دانشگاه درخصوص لزوم برگزاری کمیته در سطح شهرستان با توجه به اینکه مازندران در رتبه دوم کشوری خودکشی قرار دارد تاکید داشتند. دکتر اشرفیان در ادامه بیان داشتند که  30/000 نفر از مردم کشور به نوعی با مشکل خودکشی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن درگیرند و اقدام به خودکشی 864 نفر در کل جمعیت سطح شهرستان می­باشد که شاخص آن 164/8 نفر در کل سال می­باشد و میزان فوت ناشی از آن 2/09 نفر می­باشد.

در ادامه جناب معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان حمایت همه جانبه خویش را بابت الزام دستگاههای مرتبط درخصوص همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه، اعلام فرمودند.

در این جلسه سرکار خانم دکتر فلاح مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ضمن بیان نحوه اجراء برنامه جامع پیشگیری از خودکشی در سطح PHC، وظایف ارگانها و نحوه همکاری در پیشبرد اهداف کمیته را بیان داشتند و برنامه­ریزی لازم جهت کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خودکشی را صورت کارگاه دو روزه به مدت 20 ساعت آموزشی جهت روان شناسان طرح تحول سلامت و سازمانهای مرتبط به تعداد 44 نفر فراهم نمودند. از تجربیات آقای دکتر محمدرضا غفارزاده مدیر گروه محترم سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به برگزاری کمیته درسطح استانهای مختلف در طی کمیته و کارگاه استفاده گردید.

سپس ارگانها و سازمانهای ذیربط اقدامات خویش را در سالهای گذشته به اطلاع جمع حاضر رساندند.

مقرر گشت جلسات به صورت منظم و ماهانه با حضور ارگانهای مرتبط در معاونت بهداشتی برگزار گردد و برنامه عملیاتی ویژه طراحی و اقدامات لازمه تا پایان سال انجام گیرد.

" روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل"