فهرست

برگزاری همایش ترویج تغذیه باشیرمادردر بابل

همایش ترویج تغذیه باشیرمادر بامحوریت شعارسال۲۰۱۷حمایت همه جانبه برای تداوم شیردهی مادران در بیمارستان کودکان امیرکلا برگزار گردید.

 

همایش ترویج تغذیه باشیرمادر بامحوریت شعارسال۲۰۱۷حمایت همه جانبه برای تداوم شیردهی مادران در بیمارستان کودکان امیرکلا برگزار گردید.

در این همایش که با سخنرانی دکتر زاهدپاشا فوق تخصص نوزادان در زمینه هفته جهانی شیرمادرهمراه بود  از مادران نمونه باشیردهی موفق و همچنین از مادري كه ٢سال كامل دوقلو هاي خود را با شير مادر تغذيه نموده و همسرشان نقش حمايتي داشته اند تجلیل بعمل آمد.

قابل ذکر است که این برنامه با اجرای سرود کودکان مهدکودک در خصوص مادر ، و اجرای پانل شیرمادربه پایان رسید

"روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل"