فهرست

روابط عمومی

امروزه در سازمان‌ها و ادارات نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف،به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می‌شود یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین عوامل مؤثر در سرنوشت هر مؤسسه و گروه محسوب می‌گردد.

اهم فعالیت‌های واحد روابط عمومی

 - اجرای سیاست‌های اطلاع‌رسانی
- همکاری با رسانه‌های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردها بخش‌های مختلف

 -پاسخگویی به پرسش‌های غیراختصاصی مربوط به این معاونت مفاهیم سلامت در سطح عمومی

- تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان- بزرگداشت مناسبت‌ها

-برقراری ارتباط شایسته بین مردم و سازمان از طریق دریافت پیشنهاد، انتقادها و نقطه‌نظرات به منظور انعکاس آن به مسئولین و مردم

- ایجاد ارتباط با دفتر روابط عمومی دانشگاه و وزارت متبوع به منظور تبادل اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی

- تهیه و انتشار جزوات و نشریه‌های اطلاعاتی و خبری

- انجام کلیه امور مربوط به سمعی و بصری

- تهیه پارچه، پلاکارد ، ارسال پیامک ... در مناسبت‌های بهداشتی، مذهبی، ملی (اعیاد، میلاد وفات‌ و...)

- تدوین گزارش عملکرد واحدهای ستادی

 -مستند سازی برنامه های اجرا شده درحوزه معاونت بهداشتی

مشخصات پرسنل

نام ونام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

شماره تلفن

۱-حسین نوروزی کبریا

مسئول واحد

HNK_1349@YAHOO.COM ۰۹۱۱۲۱۵۹۳۳۷

۲ - عبدا... اکبرنژاد

مسئول سمعی بصری

   

۳- مهدی پور وطن

خطاطی و پارچه نویسی