فهرست

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مشخصات وشرح وظائف پرسنل واحد

مسئول واحد :دکتر رحمت ا... حبیب زاده

کارشناسان واحد :
نام :مصطفی نام خانوادگی میرزاد
عنوان ایلاغ سازمانی :کارشناس مبارزه با بیماریها
عنوان پست اداری :کارشناس غیر واگیر(کارشناس ثبت سرطان و برنامه تالاسمی) نوع استخدام رسمی

کارهای محوله در زمینه سرطان:
1-تشکیل کمیته های اجرایی در ارتباط با برنامه های غیر واگیر
2-جمع آوری فرم های مربوط به سرطان و ثبت آن و ارسال به مرکز مدیریت بیماریها
3-مستند سازی واطلاع رسانی از طریق برگزاری همایش / مسابقات فرهنگی ورزشی متون آموزشی و... در ارتباط با پیشگیری ومبارزه با سرطان
4-برگزاری کلاسهای آموزشی برای بهورزان به صورت متمرکز و غیر متمرکز

کارهای محوله در برنامه تالاسمی:
1-آموزش به رده های مختلف بهداشتی درمانی ( بهورز –کارشناس-کاردان –دانشجو یان پزشکی و خانواده های بیماران تالاسمی)
2 - پیگیری زوجهای ناقل / زوجهای مشکوک / زنان باردار ناقل جهت آزمایشات مربوطه
3-جمع آوری و ارسال فرم شماره 5 به مراکز و خانه های بهداشت جهت پیگیری
4-پیگیری های لازم در ارتباط با دریافت دسفرال ،تزریق خون-دریافت و مراقبت از بیماران تالاسمی طبق دستور العمل

نام آذین نام خانوادگی شور
میزان تحصیلات : پزشک عمومی نوع استخدام :رسمی سمت :پزشک
برنامه محوله :مسئول برنامه فلج شل حاد مننژیت –سرخجه – CRS عفونت بیمارستانی
خلاصه ای از شرح وظایف:
1-ارائه گزارش روزانه و هفتگی در برنامه مننژیت و فلج شل حاد به اعضای کمیته دانشگاهی و مرکز مدیریت بیماریها
2-برگزاری کنفرانس / کارگاه و کمیته در ارتباط با برنامه های فوق
3-پیگیری موارد مظنون شل حاد
4- ارسال گزارشات ماهانه از طریق سیستم Portو آنالیز اطلاعات موارد عفونت بیمارستانی به صورت شش ماهه و سالانه
و ارسال آن جهت اعضای کمیته دانشگاهی کنترل عفونت بیمارستانی و مرکز مدیریت بیماریها

نام علی نام خانوادگی جعفرنیاء

سمت : کارشناس غیر واگیر برنامه های محوله: غربالگری نوزادا ن/برنامه حوادث مدرک تحصیلی لیسانس
برنامه محوله :
1-آموزش و اطلاع رسانی عمومی اهمیت اجرای غربالگری نوزادان
2-غربالگری کلیه متولدین زنده شهرستان
3-ارسال نمونه های تهیه شده به آزمایشگاه رفرانس استان
4- پیگیری نتیجه آزمایشگاهی غربالگری نوزادان و اعلام نتیجه بررسی به خانواده ها
5- شناسایی مشکوکین به بیماری CH و کمبود آنزیم G6PDو بیماری PKUو انجام آزمایش تائید تشخیص
6- ارجاع نوزادان مشکوک به فوکال پوینت های برنامه
7-تقویت هماهنگی بین بخشی (پست –ثبت احوال –زایشگاه و ....)
8-ارسال اطلاعات برنامه به اداره کل به صورت سه ماهه

برنامه حوادث:
1-آموزش و اطلاع رسانی
2-هماهنگی بین بخشی ( اورژانس بیمارستانها –راه و ترابری –راهنمایی و رانندگی –هلال احمر)
3-ثبت حوادث در بیمارستانها
4-ارسال اطلاعات مصدومین به اداره کل

نام رقیه نام خانوادگی :واثقی امیری

سمت :پزشک هماهنگ کننده سل مدرک تحصیلی دکترا
برنامه های محوله:
1-تشکیل پرونده برای بیماران جدید سل و شروع و نظارت بردرمان طبق پروتکل DOTS
2-تشکیل کمیته تخصصی دانشگاهی برنامه سل
3-هماهنگی با مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و تهیه دارو برای بیماران
4-ارسال اطلاعات بیماران /موجودی دارو و اطلاعات آزمایشگاه به اداره کل هر سه ماه یکبار
5-ارسال اطلاعات در خصوص سل برای پزشکان و کارشناسان سل و پزشکان سطح شهر
6-اجرای برنامه های آگاهی سنجی و اطلاع رسانی در جمعیت تحت پوشش
7-پیگیری اطرافیان بیمار در شروع درمان و بررسی افراد HIV+از نظر سل و شروع پروفیلاکسی یا درمان در صورت لزوم
8-همکاری بازندان و تبادل اطلاعات و آموزش به پرسنل در خصوص سل و درمان بیماران
9-هماهنگی با بیمارستان مسیح دانشوری و ارسال نمونه ها جهت تهیه آنتی بیوگرام
10- پیگیری غربالگری سل در افراد با سرفه مزمن بیش ازدوهفته

نام :علی اکبر نام خانوادگی خلیل پور

سمت :کارشناس مسئول بیماریهای واگیر
برنامه ها و فعالیتها:
1-نظارت و پایش اجرای برنامه های مرتبط و پیگیری ها در سطح شهرستان و ارائه اطلاعات به مرکز مدیریت بیماریها
و ارسال نمونه ها به دانشکده بهداشت تهران هماهنگی برنامه های آموزشی و اقدام برنامه های محیطی در صورت
طغیانهای ناشی از بیماریهای تب دار بثوری از جمله سرخک و انجام واکسیناسیون مطابق دستورالعمل
2-جمع آوری روزانه اطلاعات بیماریهای واگیر در سطح بیمارستانهای شهرستان بابل و مراقبت و پایش تا
حصول نتیجه مطابق دستورالعمل وزارت متبوع

نام زینب نام خانوادگی روشنی

مدرک کارشناس پرستاری
سمت کارشناس تالاسمی
1-مشاوره زوجهای ناقل تالاسمی / مشکوک نهایی در مرکز مشاوره امیرکلا
2-پیگیری / مراقبت و آموزش به زوجین ناقل تالاسمی / مشکوک نهایی
3نتیجهPND 1و 2 از آزمایشگاه امیرکلا و ارسال آن به مرکز مدیریت بیماریها
4-ارسال فرم شماره 5 مربوط به زوجی که تحت پوشش شهرستان بابل نمی باشد به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه
5-مکاتبه با پزشکی قانونی جهت سقط جنین مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
6-اعلام مهاجرت زوجین به معاونت های بهداشتی مربوطه

نام: جلیل نام خانوادگی: طالشی

سمت: کارشناس هماهنگ کننده دیابت فشارخون و زنجیره سرما
برنامه ها و فعالیتها:
1- نظارت و پایش بر اجرای برنامه های مرتبط و پیگیری آنها در سطح مراکز و خانه های بهداشت
2- انجام مشاوره در افراد دیابتی و فشارخون
3- جمع آوری و ثبت آمارهای مربوط به دیابت و فشارخون
4- نظارت بر واحد زنجیره سرما

نام: شراره نام خانوادگی: اسدی

سمت: کارشناس زئونوز و آنفلوانزا مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
برنامه ها و فعالیتها:
1- اجرای برنامه های آموزشی جهت کارشناسان- بهورزان- کاردانان – پزشکان و دیگر گروههای
جامعه در زمینه زئونوز و آنفلوانزا
2- جمع آوری آمارو اطلاعات مراکز و تجزیه و تحلیل اطلاعات
3- تشکیل جلسات درون بخشی و برون بخشی جهت اجرای بهتر برنامه ها
4- تهیه و چاپ متون آموزشی(اعم از پوستر- پمفلت ترکت و...) و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی
شهری و روستایی ، بیمارستانها،مدارس و...
5- ارسال کتب و نشریات ارسالی از مرکز مدیریت بیماریها به متخصصین – بیمارستانها و مراکز
بهداشتی درمانی شهری و روستایی

نام :خدیجه نام خانوادگی : فلاح ولوکلایی

سمت پزشک هماهنگ کننده بیماریهای ایدز /آمیزشی و هپاتیت
برنامه ها و فعالیتها:
1- نظارت و پایش بر اجرای برنامه های مرتبط و پیگیری آنها در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
2- انجام مشاوره در افراد با ریسک بالا و انجام آزمایش در آنها در صورت لزوم
3- هماهنگی و نظارت بر کار مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری تابعه و تهیه دارو ، واکسن و سایر خدمات مربوطه
4- ارجاع فرمها و لیست خطی و معرفی بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C به مراکز بهداشتی درمانی محل زندگی ایشان ،
جهت انجام معاینات و انجام آزمایشات لازم در خصوص بیماری مذکور و انجام واکسیناسیون جهت افراد درتماس
5- تهیه و توزیع نشریات آموزشی
6- جمع آوری آمار بیماریهای آمیزشی و هپاتیت و ایدز از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،آزمایشگاهها ،
مطب ها، بیمارستانها ،پایگاه انتقال خون و.... و ارسال آن به مرکز مدیریت بیماریها
7- تشکیل جلسات درون بخشی و برون بخشی و هماهنگی جهت اجرای بهتربرنامه ها
8- انجام طرح دیده وری در سطح زندان و مناطق پر خطر شهرستان