فهرست

برگزاری همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان در معاونت بهداشتی بابل

همایش بیماری های قلبی، عروقی و سلامت روان با موضوع پیشگیری از استرس در محیط کار برای پزشکان و کارشناسان سلامت مراکز در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل در روز پنجشنبه ۱۳ مهر برگزار گردید. 

برگزاری کمیته پیشگیری از خودکشی شهرستان بابل

کمیته پیشگیری از خودکشی با حضور ارگانهای مختلف سطح شهرستان و حضور محترم معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی، معاون محترم درمان درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل همزمان در ۲۰۰ شهر کشور روز آدینه ۳۰ تیرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

برگزاری نخستین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه در بابل

به همت گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه ویژه کارشناسان سلامت روان مراکز تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم خرداد ۹۶ برگزار گردید.