فهرست

برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل همزمان در ۲۰۰ شهر کشور روز آدینه ۳۰ تیرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

برگزاری نخستین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه در بابل

به همت گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه ویژه کارشناسان سلامت روان مراکز تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم خرداد ۹۶ برگزار گردید.