فهرست

برگزاری نخستین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه در بابل

به همت گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین کارگاه تخصصی تربیت مربی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه ویژه کارشناسان سلامت روان مراکز تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم خرداد ۹۶ برگزار گردید.